Vyhlásenie mestského zastupiteľstva v Pezinku

Október 2008 / Prečítané 1523 krát
   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku sa oboznámilo so súčasnou situáciou v kauze skládka odpadov v Novej jame. Bolo informované o návšteve ministra životného prostredia Jána Chrbeta v Pezinku, o rokovaní občianskych aktivistov na Ministerstve ŽP a cez médiá i o vyhláseniach majiteľov skládky Jána Mana st. a Jána Mana ml., ktorí opakovane tvrdia, že mesto Pezinok nemá platný Územný plán a že je neplatné VZN č. 2/2006, ktorým sa novelizovalo VZN č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí ÚPN Pezinok. Na ich vyjadrenia o klamstvách a podvodoch zo strany Mesta a jeho predstaviteľov zvažujeme reagovať právnou cestou. Keďže tieto hanlivé tvrdenia boli zverejnené aj v médiách, je našou povinnosťou ich dôrazne odmietnuť a spochybňované fakty uviesť na pravú mieru, pretože to bol práve Krajský stavebný úrad v Bratislave, ktorý pod vedením Jána Mana ml. nerešpektoval platný ÚPN a VZN mesta Pezinok.
   Všeobecne záväzné nariadenie mesta môže zrušiť len Ústavný súd SR a to sa dodnes nestalo, a len prokuratúra môže prokurátorským opatrením (protestom) napadnúť platnosť alebo neplatnosť VZN.
   Mesto Pezinok opakovane postojmi vedenia Mesta, občianskych aktivistov a najmä tisícov občanov odmieta skládku odpadu v Novej jame. Mesto Pezinok má problém skládkovania dlhodobo vyriešený. Odmietame vybudovanie skládky pre cudzie subjekty, rovnako odmietame i neúmernú ekologickú záťaž a riziko vplyvu na zdravie našich občanov.Rovnako odmietame vyhlásenia niektorých starostov okolitých obcí, ktorí verejne podporujú vybudovanie skládky na úkor obyvateľov Pezinka. Aj ich sa pýtame, kto a ako bude riešiť dnešný problém s odpadmi v regióne, ak bude táto skládka a jej prevádzka ukončená? Kto bude sanovať dve ekologické časované bomby na území mesta, len pár sto metrov od ľudských obydlí a centra mesta? Prečo problém s odpadom, o ktorom dlhodobo vedeli, doteraz neriešili skládkou vo vlastných katastroch?
   Spravodlivý boj občanov a samosprávy Pezinka proti skládke podporujú nielen médiá, politici, umelci a tisíce občanov iných miest, ale svoju solidaritu nám vyjadrili aj primátori najväčších miest Slovenska na zasadaní prezídia Únie miest a obcí Slovenska 3. 10. 2008 v Trnave a rovnako prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku preto aj naďalej odmieta umiestnenie a budovanie skládky odpadov v Novej jame a rovnako odmieta aj konfrontačné a tendenčné vystúpenia zástupcov spoločností, ktoré budujú skládku Nová jama v médiách a na verejnosti, pri ktorých spochybňujú ÚPN a VZN Pezinok.

V Pezinku, 17. októbra 2008
Poslanci MsZ v Pezinku
. . .


Text vyhlásenia na rokovaní MsZ 17. októbra 2008 predložil primátor Oliver Solga. Poslanci ho schválili.
 

Ohodnoťte článok: