Poďakovanie

Október 2008 / Prečítané 1885 krát
   V mene občanov Pezinka a ostatných pacientov využívajúcich služby lekárov sídliacich v Mestskom zdravotníckom stredisku (bývalá Poliklinika) ďakujeme sponzorovi Veteran Car Clubu v Pezinku, ktorý za pomoci Firmy OLMED zdravotnícke pomôcky, zakúpil invalidný vozík pre
vnútornú potrebu imobilných pacientov v objekte MZS.
   Invalidný vozík nám chýbal, nakoľko jeden sme poskytli invalidnému rómskemu spoluobčanovi po požiari v Glejovke a druhý sme zapožičali inému občanovi nášho mesta. Vďaka priazni viceprezidenta Veteran Car Clubu Ing. Vojtecha Gottschala sa nám podarilo získať nový vozík. 
 
Ing. Juraj Pátek, konateľ a riaditeľ MZS, s. r. o.
 

Ohodnoťte článok: