Kalendár podujatí na rok 2009

Október 2008 / Prečítané 1592 krát
   Mesto Pezinok pripravuje vydať aj na budúci rok Kalendár podujatí. Organizátori miestnych kultúrnych, športových, spoločenských a charitatívnych podujatí majú možnosť, aby sa informácie o nich stali súčasťou spomínaného materiálu. Stačí doručiť do 5. novembra 2008 na Mestský úrad v Pezinku, Radničné nám. 9, oddelenie vzťahov s verejnosťou, médiami a projektového riadenia (tel. 033/6901102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk ) názov, termín a miesto konania s kontaktom na usporiadateľa. Kalendár bude vydaný nielen v tlačenej podobe, ale aj na www.pezinok.sk

 
(EL)
 

Ohodnoťte článok: