Prešiari pred Zámkom

Október 2008 / Prečítané 1960 krát
   Veľa Pezinčanov prišlo na slávnostné odhalenie fontány so súsoším Prešiarov v parku pred Zámkom, ktoré bolo v deň otvorenia Vinobrania, 26. septembra. O dobrú náladu sa postarala dychová hudba Grinavanka i pezinské vínko. Dojatiu sa neubránil ani autor, keramikár Július Polkoráb.
   Rekonštrukciu súsošia v sume tristotisíc korún zasponzorovala spoločnosť EBD Factoring, s. r. o., a fontána (takmer 800 tis. korún) bola súčasťou revitalizácie Zámockého parku, na ktorú boli použité prostriedky z fondov EÚ.
  Predstaviteľom spoločnosti EBD Factoring aj touto cestou ďakujeme za veľkorysý sponzorský dar, ktorý potešil veľkých i malých Pezinčanov. 

 
(ra)

Ohodnoťte článok: