Ďalšie investičné akcie pred dokončením

Október 2008 / Prečítané 1981 krát
Budovanie chodníka v Grinave. Foto (mo)   V mesiacoch september až november budú v meste zrealizované ďalšie dve väčšie investičné akcie – vybudovanie oplotenia a chodníka pre peších a cyklistov medzi Limbašskou cestou v Grinave a nákupnými centrami v lokalite Sahara a revitalizácie sídliska na Moyzesovej ulici. Tu bude vybudovaná nová cesta, chodníky, parkovacie plochy, kontajnerové stanovištia a verejná zeleň. Úpravy boli konzultované s obyvateľmi okolitých domov a dodatočne boli do projektu zaradené aj práce, o ktoré sami požiadali. Celá vnútrobloková úprava bude dokončená v novembri a náklady na ňu dosiahnu 2,5 milióna korún z tohtoročného rozpočtu mesta.
(ra)
 

Ohodnoťte článok: