Prezident podporil Pezinčanov

Október 2008 / Prečítané 1571 krát
   Primátor mesta Oliver Solga dostal list z Kancelárie prezidenta SR v ktorom sa píše:
– Vážený pán primátor, listom zo dňa 16. septembra 2008 ste sa obrátili na prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča so žiadosťou o iniciovanie preskúmania vydaných rozhodnutí vo veci skládky odpadov v Pezinku.
   O pezinskej skládke s prezidentom Ivanom Gašparovičom na Vinobraní hovorili aj aktivisti iniciatívy Skládka nepatrí do mesta.Pánovi prezidentovi je problém skládky komunálneho odpadu známy a je v jeho záujme pomôcť občanom Pezinka, bojujúcim za zdravé životné prostredie a dôstojný život.
   Pán prezident v záujme objektívneho preverenia vykonaných úkonov a vydaných rozhodnutí predstaviteľmi štátnej správy a posúdenia rizík z vybudovania skládky odpadu v blízkosti obydlí obyvateľov mesta Pezinok rokoval v danej veci s predsedom vlády SR Robertom Ficom a listom požiadal ministra životného prostredia SR o uskutočnenie všetkých potrebných krokov s tým, že ho bude o výsledku osobne informovať. 


O pezinskej skládke s prezidentom Ivanom Gašparovičom na Vinobraní hovorili aj aktivisti iniciatívy Skládka nepatrí do mesta.

Ing. Boris Sopira, riaditeľ odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidenta SR
 
 

Ohodnoťte článok: