Vzácne bronzové plastiky v Mestskom múzeu

September 2008 / Prečítané 1863 krát
   Medzi vzácne a ojedinelé archeologické nálezy patria predovšetkým plastiky ľudí a zvierat, ktoré aspoň čiastočne poodkrývajú rúško tajomstva duchovného života a výtvarného prejavu našich predkov. So štylizovanými plastikami zvierat a zriedkavejšie ľudí sa stretávame od najstarších čias. Medzi najvzácnejšie prejavy výtvarného umenia na Slovensku iste patrí napríklad známa Moravianska Venuša, ktorej vek sa odhaduje na 25000 rokov, alebo tzv. Venuša z Nitrianskeho Hrádku, ktorá sa dostala aj na slovenskú dvojkorunovú mincu. Praveké plastiky zosobňovali najmä ochranu pred zlými silami a živlami prírody a najmä v mladšej dobe železnej boli priraďované k bohom a bytostiam keltskej mytológie. Často boli rituálne ničené pri obradoch, ktorých priebeh dnes už nepoznáme.
   Mestské múzeum v Pezinku za päť rokov svojej činnosti získalo prostredníctvom archeologických výskumov do svojich zbierok viacero neolitických a eneolitických hlinených plastík. Medzi tie najzaujímavejšie patrí plastika ľudskej tváre, nájdená počas výskumu eneolitického sídliska v Grinave, v lokalite Dlhé Pole. Samostatnou kapitolou sú štylizované postavičky zvierat a ľudských postáv, vyrobené z bronzu, ktoré sa na našom území vyskytujú od staršej doby železnej (2.pol.8.stor. p.n.l. - 1.pol.5.stor. p.n.l.) do neskorej doby laténskej (125 - 0 p.n.l.). Mestskému múzeu sa podarilo získať do svojich zbierok akvizičnou činnosťou štyri takéto bronzové plastiky. Súbor troch drobných plastík, predstavujúcich srnku, barana a vtáka pochádza pravdepodobne z keltského hradiska na vrchu Pohanská pri Plaveckom Mikuláši. Podľa uška, ktoré sa nachádza na figúrke vtáčika môžeme predpokladať, že plastika sa nosila ako závesok, resp. ako amulet, teda predmet, ktorý mal okrem estetickej funkcie aj funkciu ochrannú. Takéto amulety sa zvyčajne nosili na krku, resp. pripevnené na opasku. Srnka a baran takéto očko nemajú, ani to však nevylučuje ich prípadnú ochrannú funkciu. Vzhľadom na to, že sú proporčne menšie a útlejšie ako vtáčik, mohli patriť k výzdobe kultového vozíka, prípadne inej viacfigurálnej scény upevnenej na podložke, ktoré slúžili výlučne na rituálne účely. Štvrtá bronzová plastika, ktorá sa do zbierok Mestského múzea v Pezinku dostala akvizičnou činnosťou, sa od predchádzajúcich líši svojom patinou, masívnosťou, ale aj výtvarným prepracovaním do takmer realistického obrazu býka. Predmet údajne pochádza z Grinavy a bol nájdený začiatkom 20. storočia pri úprave cesty. Môžeme smelo skonštatovať, že v priestore severne od Álp je tento predmet unikátom a nielen na našom území, ale v širšom stredoeurópskom priestore má len veľmi málo analógií. Podľa uška môžeme skonštatovať, že aj v tomto prípade išlo o závesok, resp. amulet, ktorý však pre masívnosť predmetu visel skôr na opasku ako na krku.
   Žiaľ, na Slovensku máme len veľmi málo takýchto plastík, ktoré sa nachádzajú v odborných inštitúciách. Väčšina nálezov, nájdených hľadačmi, končí v súkromných zbierkach na Slovensku, ale aj v zahraničí, bez možnosti bližšieho zdokumentovania okolností nálezu. Tým sa nenávratne stráca podstatná časť informácie, ktorú nám mohli tieto predmety poskytnúť.
 
Peter Wittgrúber, Mestské múzeum v Pezinku
 

Ohodnoťte článok: