List A. Ďurkovského

September 2008 / Prečítané 1994 krát
   Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Andrej Ďurkovský zaslal prostredníctvom nášho primátora Olivera Solgu osobný list účastníkom zhromaždenia proti skládke v ktorom sa píše:
Vážený pán primátor, milí občania mesta Pezinok, som rád, že môžem takýmto spôsobom pozdraviť zhromaždenie ľudí, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijú, vychovávajú svoje deti, pracujú či trávia svoj voľný čas.
   Osobne podporujem angažovanosť vášho spoločenstva proti budovaniu skládky, ktorá by mohla byť veľkou jazvou na tvári Vášho krásneho mesta. Zaslúžite si maximálnu podporu.
   Chcem zdôrazniť, že Hlavné mesto SR Bratislava nepodporovalo a nebude podporovať budovanie tejto skládky, ani žiadne iné zámery, ktoré sú pripravované v súlade s názorom občanov a samosprávy mesta Pezinok.
   S úctou a želaním úspechu vo Vašom úsilí.
Andrej Ďurkovský,  primátor Hlavného mesta SR, Bratislavy