Spoločenská kronika

September 2008 / Prečítané 4582 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA

Daniel Dérik

 1. 8.

Martina Dériková

 1. 8.

Kristína Klamová

 2. 8.

Oliver Paul

 2. 8.

Marko Palacka

 3. 8.

Dávid Šicko

 4. 8.

Ľuboš Jozef Bihary

 5. 8.

Nela Mária Ábelová

 6. 8.

Kristína Kolenová

 6. 8.

Sofia Lukáčová

 6. 8.

Patrik Vallo

 6. 8.

Šarlota Sobotová

 9. 8.

Samuel Kezegh

 10. 8.

Marek Macejka

 12. 8.

Viliam Macko

 13. 8.

Adela Glozneková

 14. 8.

Alexandra Krasňanská

 14. 8.

Daniela Farkašová

 15. 8.

Barbora Janásová

 20. 8.

Adella Kollárová

 26. 8.

Miroslav Púčik

 26. 8.

Samuel Holický

 27. 8.

 
 
ZOSOBÁŠILI SA

Zdenko Bednárik

 Nina Benčuriková

Matúš Klamo

 Dana Bittnerová

Mgr. art. Oskar Rózsa

 Mgr. art. Lucia Hurajová

Martin Tyko

 Zuzana Pavlovová

Ján Chaben

 Michaela Trajdová

Branislav Mogrovics

 Darina Šimková

František Lališ

 Zuzana Hrčková

Ing. Milan Žila

 Ing. Slavka Labašová

Ing. Maroš Matúš

 PaedDr. Dana Tomanóczyová

Milan Matúšek

 Kristína Štefová

Andrej Cibula

 Dáša Lehká

Roman Pišťanek

 Mgr. Petra Lackovičová

Rastislav Jelínek

 Katarína Markovičová

Ján Chalupianský

 Monika Gápová

Marián Šurda

 Andrea Škopíková

Rastislav Jančovič

 Kristína Nestarcová

Adrián Magdina

 Daniela Michálková

Jozef Vorčák

 Ing. Zuzana Potočná

Jaroslav Strempek

 Eva Sasková

 
 
NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Eduard Janíček

 63 r.

Celestín Matejkovič

 79 r.

PhDr. Viola Pallová

 84 r.

Božena Jakubcová

 82 r.

Valéria Javorská

 87 r.

MilanHolický

 78 r.

Jozef Pilka

 70 r.

Mária Šimonovičová

 85 r.

Školastika Baďurová

 90 r.

Eva Konečná

 68 r.

František Aksamit

 58 r.

Anton Navrátil

 48 r.

Ľudmila Wildová

 85 r.

Eva Ondrovičová

 58 r.

Anna Klobušická

 79 r.

Karol Strážay

 54 r.

 
 
 
 
NAŠI JUBILANTI
70-roční
Viliam Pavelka
 1. 9.
Margita Vinohradská
 2. 9.
Mária Durdovanská
 6. 9.
Alžbeta Šrubařová
 8. 9.
Emília Pilková
 12. 9.
Rudolf Baxa
 14. 9.
Terézia Horváthová
 28. 9.
Pavol Skovajsa
 30. 9.

75-roční
František Miškovský
 3. 9.
Libuše Havelková
 8. 9.
Margita Braunová
 12. 9.
Juraj Štvrtecký
 13.9.
Anna Husovičová
 14. 9.
Henrich Kovačič
 17. 9.
Ružena Hlavandová
 18. 9.
Gabriela Ernstová
 24. 9.
Františka Lošonská
 26. 9.
80-roční
Mária Šmahovská
 9. 9.
Mária Lišková
 12. 9.
Jozef Liška
 19. 9.
Dominik Galgóci
 23. 9.
85-ročná
Elena Brnčíková
 25. 9.