Poďakovanie

September 2008 / Prečítané 2191 krát
Ďakujeme všetkým príbuzným priateľom a známym, ktorý dňa 19. 8. 2008 odprevadili na poslednej ceste nášho drahého zosnulého
Jozefa PILKU.
Ďakujeme tiež za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Manželka, dcéra a syn s rodinami.

Ohodnoťte článok: