Koncert k storočnici Eugena Suchoňa

September 2008 / Prečítané 4177 krát
   Mesto Pezinok má mimoriadne postavenie v dejinách slovenskej kultúry a najmä vážnej hudby. Dalo totiž našej vlasti, ale aj širšiemu európskemu priestoru, dvoch významných predstaviteľov hudobného umenia, ktorých majstrovstvo presiahlo ich rodisko i región. Boli to hudobný skladateľ Eugen Suchoň a dirigent Ľudovít Rajter.
   A práve pri mene Eugena Suchoňa si dnes pripomíname 100. výročie jeho narodenia a spomíname na veľkého umelca a mimoriadneho človeka. Hoci dátum narodenia je 25. september 1908, jeho pamiatku si pripomíname v Pezinku po celý rok. Uskutočnilo sa už veľa koncertov, výstav i spoločenských podujatí, ktorými splácame dlh veľkému rodákovi. Snažíme sa najmä mladej generácii pripomenúť, že i klasická hudba má svoje neopakovateľné hodnoty a význam. Eugen Suchoň bol tvorca, ktorý svoje komponovanie dotiahol po európsku akceptáciu, ale nikdy nezaprel svoje korene a zdroje inšpirácie.
   My, Pezinčania, sme na neho právom hrdí. Mnohí z nás si ešte pamätajú naňho samotného, na jeho milý úsmev, srdečnosť pri stretnutí s ním pri jeho častých návštevách mesta.
   I v mene týchto spomienok pripravuje Mesto Pezinok slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v Dome kultúry v Pezinku dňa 16. októbra. Vzácnym hosťom tohto večera bude Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Srdečne vás pozývame.
 
(PKC)