V Gymnáziu odovzdali do užívania nové triedy

September 2008 / Prečítané 2030 krát
   V pezinskom gymnáziu sa 4. septembra uskutočnilo slávnostné odovzanie priestorov, ktoré škola získala nadstavbou jestvujúcej budovy.

Hostia si pozreli nové učebné priestory

„V našej škole sme mali už 550 študentov, akútne nám chýbali triedy, museli sme to riešiť vyučovaním aj na nevhodných miestach. Žiadali sme o pomoc nášho zriaďovateľa Bratislavský samosprávny kraj. Presviedčali nás, že počet žiakov bude klesať, ale nestalo sa tak, preto dostala nadstavba zelenú,“ povedala nám riaditeľka školy RNDr. Alžbeta Vodová.
   Zastupiteľstvo BSK najskôr požadované financie v objeme 15 miliónov korún neschválilo, stalo sa tak až na druhýkrát. Nadstavba bola realizovaná v krkolomnom termíne – za štyri mesia
ce. Aj napriek tomu dodávateľ – Batea Pezinok, ktorého formou súťaže vybral BSK, ukončil stavbu vo vysokej kvalite, prakticky bez závad.
   Škola získala tri nové triedy, ďalej tri kabinety pre učiteľov, sociálne zariadenia, chodby. Jedna z nových tried bude vybavená špeciálnou technikou a počítačmi.
   „Do nových krásnych priestorov sme umiestnili študentov za odmenu, je tam najlepšia prospechová trieda a kvinta a oktáva,“ dodala A. Vodová.
   Na slávnostnom otvorení nových priestorov sa zúčastnili 1. podpredseda BSK Ing. Martin Kuruc, primátor mesta Mgr. Oliver Solga, jeho zástupca Ing. Ján Čech, zástupcovia dodávateľa a iní hostia.
 
(mo)