Revitalizácia Zámockého parku

September 2008 / Prečítané 2087 krát
   Na septembrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Pezinku bol prezentovaný projekt revitalizácie Zámockého parku, ktorý je kultúrnou pamiatkou.
   Návrh predstavil spracovateľ projektu – záhradný architekt Ing. Z. Balko. Poslanci rekonštrukciu parku vítajú a páčilo sa im aj projektantom navrhnuté riešenie. Realizácia navrhnutých úprav v dohľadnej dobe závisí však od toho, či bude projekt schválený a financovaný z fondov EÚ.
   Navrhované riešenie obsahuje: stabilizovanie brehu rybníka prírodným lomovým kameňom, úpravu prístupu k vode mólami, odborné ošetrenie stromov, nové riešenie hier a športových aktivít detí a mládeže, vybudovanie altánkov, rekonštrukcia osvetlenia, úprava priestranstva pred Zámkom a iné.
   Podrobnejšie informácie prinesieme až po definitívnom schválení projektu.
 
(mo)
 

Ohodnoťte článok: