Naj- kvetinová výzdoba

September 2008 / Prečítané 2410 krát
   Do konca septembra ešte možno nahlásiť na Mestskom úrade (tel. 033/6901153, e-mail: gubaniova.jana@msupezinok.sk ) kandidátov na získanie ocenenia najkrajšia kvetinová výzdoba v kategóriách: 1. okno, balkón, 2. predzáhradka, 3. verejná budova. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v stredu 15. októbra v obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku.
 
 (EL)