Žiadosti o finančné príspevky na r. 2009

September 2008 / Prečítané 1891 krát
   Oznamujeme všetkým žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku pre oblasť športu, kultúry a sociálnej pomoci z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2009, že termín na podanie žiadostí je najneskôr do 31. októbra 2008 (v zmysle VZN č. 8/2007 a VZN č. 5/2008).
   Žiadosti je potrebné podať na tlačive Žiadosť o dotáciu Mesta Pezinok na rok 2009, ktoré bude k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné námestie č. 7 a na stránke www.pezinok.sk
   Žiadosti je potrebné zaslať resp. odovzdať na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok – podateľňa.
 
Ing. A. Gusejnova

Ohodnoťte článok: