Nesúhlas s navrhovanou novelou zákona

September 2008 / Prečítané 1983 krát
   Primátor mesta Oliver Solga ako člen prezídia miest Slovenska sa zúčastnil 18. augusta na rozpornom konaní na Ministerstve financií SR, kde spolu so zástupcom ZMOS-u tlmočil zásadný nesúhlas s navrhovanou novelou zákona o dani z príjmov, dotýkajúcej sa zavedenia tzv. zamestnaneckého bonusu. Tento bonus by mal byť hradený z peňazí, ktoré mestá získavajú z podielových daní. Nesúhlasné stanovisko bolo tlmočené štátnemu tajomníkovi MF SR Františkovi Palkovi.
 

Ohodnoťte článok: