Cyklus Významná osobnosť Pezinka (7)

August 2008 / Prečítané 1522 krát
Kňaz, básnik, prekladateľ, redaktor - Don Štefan Sandtner

  Cyklus významná osobnosť Pezinka pokračoval v auguste spomienkou na významného pezinského rodáka Don Štefana Sandtnera (30. 4. 1916 – † 14. 8. 2006). Moderátorka podujatia Ingrid Noskovičová mohla na nej privítať viacerých rodinných príslušníkov, priateľov a občanov.
   Štefan Sandtner pochádzal zo štyroch súrodencov. Ako trinásťročný odišiel k saleziánom do Šaštína. V roku 1933 nastúpil do saleziánskeho noviciátu v Hronskom Beňadiku, kde 31. 7. 1934 zložil prvé rehoľné sluby.
   V štúdiách pokračoval v Ostrave (1934-1936) a pedagogickú prax si vykonával v Trnave (1936-1939) v tamojšom saleziánskom gymnáziu, kde redigoval študentský časopis Nazábudky. Masledujúce štyri roky ho rehoľní predstavení poslali na teologické štúdiá na Gregoriánsku univerzitu v Ríme. Po ich skončení prijal don Štefan Sandtner 20. marca 1943 v Bazilike Sacro Cuore v Ríme kňazské svätenie.
   Ako kňaz prednášal teológiu v Hronskom Beňadiku, pôsobil ako školský radca v Trnave, v Hodoch pri Galante a v Šaštíne. Súčasne študoval na Filozofickej fakulte v Bratislave odbor filozofia a slovenčina. Bol aj redaktorom saleziánskeho časopisu Mládež a misie. Po roku 1989 redigoval časopis Don Bosco dnes.
   Po násilnom rozpustení reholí bol zatknutý a odsúdený za „velezradu“ na 15 rokov. V roku 1960 bol amnestovaný a neskôr rehabilitovaný. Do odchodu do dôchodku pracoval v OSP ako skladový robotník. Po roku 1989 žil v saleziánskom dome v Bratislave a horlivo plnil službu spovedníka, redaktora a prekladateľa.
   Ako básnik debutoval zbierkou Noctes et dies (1966) v Padove. Uviedol ju pod pseudonymom Ferko Vek. Aj ďalšie svoje diela vydal pod inými autorskými menami. Vyšlo jedenásť diel jeho pôvodnej tvorby. Preložil 40 titulov, ktoré vyšli v náklade 350 tisíc exemplárov a na ďalších 26 prekladoch sa podieľal.
   Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska mu vo februári tohto roku udelila Cenu Fra Angelica. V roku 2005 mu Mestské zastupiteľstvo v Pezinku udelilo najvyššie mestské vyznamenanie Čestné občianstvo mesta Pezinka.
 
(r)

Ohodnoťte článok: