Cyklus Významná osobnosť Pezinka (6)

August 2008 / Prečítané 1684 krát
Astronóm, vedec pedagóg - RNDr. Ján Štohl, DrSc.

  V rámci cyklu Významná osobnosť Pezinka sme si v júli pripomenuli známeho slovenského astronóma, vedca a pedagóga RNDr. Jána Štohla, Dr.Sc.
   Dr. Ján Štohl sa narodil 26. Júla 1932 v Pezinku. Vysokoškolské štúdium ukončil roku 1956 na Karlovej univerzite v Prahe so špecializáciou astronómia. Po ukončení štúdií začal pracovať
v Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied, v oddelení medziplanetárnej hmoty v Bratislave.
   V roku 1966-1968 bol na postdoktorátnom stážovom pobyte v Kanade. V rokoch 1980-89 bol vedúcim oddelenia AsÚ SAV a v roku 1988 získal hodnosť doktora vied. Jeho odbornosť, pracovitosť a vzácne ľudské črty rozhodli, že bol zvolený za riaditeľa Astronomického ústavu SAV s pôsobiskom v Starej Lesnej v Tatrách. V roku 1992 bol zvolený do Predsedníctva SAV a stal sa jeho 1. predsedom.
   Svoju vedeckú dráhu začal v stelárnej astronómii. Jeho práce boli venované premenným hviezdam. Neskôr ho zaujala meteorická astronómia.Bol veľmi aktívnym a výborným pozorovateľom meteórov. Jeho vedecko-výskumná činnosť bola zameraná hlavne na výskum meteroidov a ich genetického súvisu s kométami a asteroidmi. Za rozsiahlu a plodnú vedeckú činnosť a dosiahnuté výsledky dostalo sa mu širokého uznania medzinárodnej vedeckej komunity. Od roku 1970 bol členom Medzinárodnej astronomickej únie. V roku 1991 bol zvolený za prezidenta komisie č. 22 “Meteory a medziplanetárny prach”
Manželka Marta so synmi Martinom (vľavo) a Jurajom.   Dr. Štohl zastával i ďalšie významné funkcie. Prednášal na medzinárodných sympóziách, publikoval v novinách a časopisoch, vystupoval v rozhlase a televízii, bol autorom alebo spoluautorom viacerých kníh o astronómii. Od roku 1971 prednášal na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave o stelárnej astronómii a kozmológii.
   Zomrel 21. 3. 1993. Je pochovaný v Pezinku. Na spomienkovom stretnutí 24. júla v Dome kultúry sa zúčastnili manželka, synovia a ďalší rodinní príslušníci, kolegovia z Astronomického ústavu, priatelia a početní občania. Viacerí sa podelili o životné zážitky a spomienky na Dr. Štohla.

Manželka Marta so synmi Martinom (vľavo) a Jurajom.
(vp, mo)
 

Ohodnoťte článok: