Poďakovanie

August 2008 / Prečítané 2156 krát
Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 25. 6. 2008 odprevadili na poslednej ceste našu drahú zosnulú
Alžbetu AULITISOVÚ
rod. Dubekovú
Dcéry s rodinami.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí 18. 6. 2008 odprevadili na poslednej ceste našu drahú zosnulú mamičku, babičku, prababičku
Zlatu DEJOVÚ.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Syn a dcéry s rodinami.

Ohodnoťte článok: