Spomíname

August 2008 / Prečítané 2570 krát
Dňa 3. 7. 2008 uplynulo 15 rokov čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko
Vladimír HLAVENA
s úctou spomína manželka a deti s rodinami.
 
  Pred desiatimi rokmi, 13. júla 1998,
dotĺklo srdce našej mamy, babky, prababky
Jozefíny MILKOVEJ,
rod. Andelovej z Pezinka,
ktorá by sa bola tohto roku dožila 85 rokov. Šesť dcér a syn s rodinami jej v modlitbách vyslovujú vďaku za všetko, čo pre nich s láskou urobila. Prosíme všetkých, ktorí ju poznali, aby jej venovali tichú spomienku. Dcéry Vierka, Gabika, Anka, Janka, Martuška, Esterka a syn Ivan s rodinami.
Dňa 15. júla 2008 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý otec
Jozef HAJTMÁNEK.
Kto ste ho poznali, venujte, prosím, tichú spomienku. Spomínajú synovia s rodinami.
 
  Dňa 22. júla uplynul rok,
čo nás náhle opustil náš milovaný syn a brat
Jozef JAJCAJ.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. Otec a sestry.
V spomienkach navždy Ťa máme, s bolesťou v srdci spomíname.
Dňa 30. 7. 2008 uplynulo 18 rokov od smrti nášho drahého manžela, otca, svokra a dedka
Gustáva ONDREJKOVIČA
S láskou na neho spomínajú manželka Anna,
dvaja synovia a dcéra s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú spolu s nami.
 
  Dňa 5. 8. 2008 uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustil syn a brat
Peter ŠINDELÁR
vo veku 22 rokov.
S láskou a bôľom v srdci spomínajú rodičia, sestra a brat s rodinami.
Dňa 15. 8. 2008 uplynul rok od smrti milovanej
Márie DUBEKOVEJ.
S úctou a láskou spomínajú dcéry s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Tak tíško odišla duša tvoja,
nestihla si povedať ani zbohom rodina moja.
Dňa 19. 8. 2008 uplynuli 4 roky čo nás opustila
Boženka  KANKOVÁ.
S láskou spomína celá rodina.
Bez tvojho úsmevu je tak ťažké žiť, tá bolesť v srdci nejde utíšiť, tá rana sa nehojí, tá rana strašne bolí, ostaneš navždy v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
Dňa 14. 9. 2008 uplynú dva ťažké roky, čo nám tragická nehoda navždy vytrhla z náručia našu milovanú
Veroniku KOUKOLOVÚ.
Rozum nikdy nepochopí a srdce sa nikdy nezmieri s tým, čo sa stalo. S láskou spomína rodina, priatelia a známi.
 
  Dňa 9. 9. 2008 uplynú 2 roky od smrti manžela, otca a dedka
Jozefa JANČOVIČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka a ostatná rodina.
Dňa 28. 8. 2008 si
pripomenieme nedožité 80. narodeniny
Jána HLAVANDU.
S úctou a vďakou na neho spomína manželka, synovia a dcéry s rodinami, nevesta so synmi, švagor, švagriná. Ďakujem všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
Dňa 18. 9 si pripomenieme 10. výročie úmrtia
Štefana DUBEKA
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomínajú sestra, Evička, brat Gustáv, syn a ostatná rodina.
    Pre veľký záujem o inzerciu n
a tejto strane odporúčame občanom, aby si ju objednali v redakcii už začiatkom mesiaca. 

Ohodnoťte článok: