Výtvarná súťaž PO očami detí

August 2008 / Prečítané 1474 krát
  Víťazmi tohtoročnej súťaže grafických prác pre žiakov základných škôl okresu Pezinok na tému Požiarna ochrana očami detí sa stali: Cena za výtvarné riešenie – maľba: mladší žiaci – D. Virgovičová (ZŠ Orešie Pezinok), starší žiaci – V. Virgovičová (ZŠ Orešie), Cena za výtvarné riešenie – kresba a grafika: mladší žiaci – F. Minarovič (ZŠ Vajanského Modra), starší žiaci – D. Gašparovičová (ZŠ Slovenský Grob), Cena požiarnej ochrany: mladší žiaci – R. Slivka (ZŠ Fándlyho), starší žiaci – D. Čontoš (ZŠ Viničné), starší žiaci – K. Pečivová (ZŠ Orešie), Cena poroty – čestné uznanie: mladší žiaci – M. Supeková (ZŠ Orešie), starší žiaci – L. Boryová (ZŠ Kupeckého).
   Do súťaže bolo prihlásených vyše dvesto prác. Organizátorom tradičnej súťaže je Dobrovoľjý hasičský zbor pri SOU Pezinok v spolupráci so ZŠ Fándlyho ul. Pezinok a Preventívnou komisiou UV DPO Pezinok-Senec.
 
 Peter Ronec