Stĺpek po našem

August 2008 / Prečítané 1606 krát
  Písal sa rok 2004 po Kristovi. Bol poklydný, teplý august. Ludé sa radovaly ze fstupu do NATO, v živej pamaci maly prvomájový fstup do EÚ a v Grinave sa uš vytahovaly štokrlýky na burčák. Áno, nekedy f tém poklydném čase sa v našem meském plátku objavil krátky článek v jazyku, kerému rozumely len tý starší a hlavne mýstny. Nekerých to potešilo, roduverný protestovaly, že mi nenačim przniť rodnô onô, ale Stĺpek po našem si postupne každého našel.
Priznám sa, že sem síce jeho autorem, ale púvodná myšlenka vznykla v hlave Benety Pilkovej, kerá ke mne pravydelno chodzívala na „stranýcke náščivy“, jako zme temu my, bývalý vépeenkári hovorily. Prebýraly zme šelyčo a Beneta špekulovala, jako ma najlachčí, jako vozičkára dostat medzi ludzí. Báraj sa nedožila any teho prvého stĺpka, myslým, že sa to celkem podarilo. A mám pocit, že opčas mi aj nečo pošuškala (alebo bonzla?), ket sem nevedzel zrovnaj o čém... Štyri roky. Medzi časem sem vás stretal na ulyci, nekerý si našli čas, sedly k počítaču, aby ste mi napísaly, nekerý oprášily aj staré písace stroje a moja najčastejšá dopisovatelka Ančika mi písala normálka z ruku. Jeden z vás sa činyl aš tak, že mi otpovedal ešče skúr jak stĺpek vyšel. Užily zme si společne dostatek nervú, srandy, krytyky, ale aj dvojzmyslú a inotajú, keré né každý pochopil, a né dycky padly na úrodnú púdu. Ale o tém bol život pret dvatysýc rokma a je aj neskaj. Na každém kroku sa móžete presvečit o správnosci, alebo nesprávnosci teho, čo robýte. Jedny budú pochlebovat, druhý zase hanyt, pravdu nájdeme aj tak len na večnosci. A na tú si každý z nás mosí pekne dočkat. Nyšt netrvá večne, any ty čerešne a preto sem sa z blyšší neurčených dúvodú osobne rozhodel, že tentok múj stĺpek dospel v temto časopise ge svojemu záveru. Gdo z vás bude mat ešče čas, chut a trpezlivost, bes problému si ho nájde negdze úplne indze, jako by to čekal. Verím, že dzeci a vnuci ochotne vytlačá svojim rodyčom a starým rodyčom dalšé stĺpky aj na papýr, aby si ich mohly prečítat tak, jako boly zvyknutý dofčúlka. F Pezinku, tak jako f každem provinčném mesce funguje šuškanda, taxa šeci dozvýte gdze a prečo. No a ket sa podarý, tak šecky doterajšé stĺpky výndu aj v malej knyške. Dokonca necenzurované. S Pánem Bohem, idem od vás...
 
Zúctu Váš strýco Lajo strycolajo@centrum.sk
 

Ohodnoťte článok: