Vznik Pezinského hokejbalového klubu

August 2008 / Prečítané 2153 krát
  V tomto čase sa formuje v Pezinku nový klub vyznavačov hokejbalu, pod názvom Pezinský hokejbalový klub. Vedením klubu bol poverený Ing. Ľubomír Košťál. Úlohou klubu bude reprezento
vať hokejbal širokej verejnosti, registrovať hráčov a organizovať súťaže.
   V súčasnosti je jeho hlavnou úlohou koordinovať prípravu vybudovania nového ihriska, ktoré bude umiestnené v areáli Základnej školy na Fándlyho ulici. Mesto už zakúpilo projektovú dokumentáciu a pripravuje žiadosť o finančnú podporu z grantov EÚ.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: