Zastupiteľstvo BSK o štipendiách a doprave

August 2008 / Prečítané 1467 krát
   Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja prijalo na svojom ostatnom zasadaní Návrh všeobecné záväzného nariadenia o poskytovaní štipendií z rozpočtu BSK na podporu vzdelávania žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. V Pezinku sa to týka Gymnázia, SOU Komenského ul. a Obchodnej akadémie. Štipendiá sa budú poskytovať na podporu žiakov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, na ocenenie mimoriadnych výsledkov žiakov alebo na ocenenie mimoriadnych výsledkov žiakov dosiahnutých v oblasti športu. Bližšie informácie podá sekretariát Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu BSK alebo Oddelenie sociálnej starostlivosti a školstva MsÚ Pezinok
   Vedenie BSK sa intenzívne zaoberá aj riešením dopravnej situácie v Bratislave a jej najbližšom okolí, teda aj v našom okrese. V dlhodobej a širokej diskusii sa vykryštalizoval pre BSK ako najprijateľnejší tzv. stredný variant, teda trasa Rovinka – Senec – Pezinok (aj s využitím časti obchvatu nášho mesta). Samotný obchvat Pezinka je v súčasnosti v štádiu vydania súhlasu všetkých dotknutých subjektov k jeho trasovaniu. Zo strany Pezinka všetky pripomienky boli zapracované a bola zverejnená definitívna varianta trasy, ktorá je prístupná aj na OVÚP MsÚ Pezinok.
 
Mgr. Oliver Solga,  poslanec BSK