Investície do chodníkov a ciest

August 2008 / Prečítané 2111 krát
Stavebné stroje na Mladoboleslavskej ulici Foto (mo)  V náväznosti na článok Expanzia budovateľských aktivít v minulom čísle sa niektorí občania informovali aj na bližšie údaje o realizovaných či začatých stavbách, o ktorých sme písali v uvedenom článku.

Stavebné stroje na Mladoboles-lavskej ulici

   Rekonštrukcia Mladoboleslavskej ulice, ktorá zahŕňa novú cestu, chodníky, kanalizačné vpuste, parkovacie miesta, zeleň a osvetlenie bude stáť 2,2 milióna korún. Okrem toho budú zrekonštruované aj všetky chodníky okolo pamätníka Oslobodenia v náväznosti na ulicu M. R. Štefánika, osadené lavičky, zväčšená plocha verejnej zelene a vysadené ďalšie stromy. Všetky práce v hodnote asi 600 tisíc korún budú dokončené do konca septembra.
   Okrem spomínaných akcií sa v súčasnosti realizuje aj nový chodník na Komenského ulici v úseku medzi Tolstého ul. a Ul. SNP v hodnote 570 tisíc Sk.
   Po rokovaniach s majiteľom grinavského pozemku, na ktorom sa nachádza jabloňový sad je pripravená výstavba chodníka pre peších a cyklistov medzi Limbašskou cestou a nákupnými centrami Mólo, Tesco, a Lidl v hodnote vyše milióna korún. Chodník by mal byť odovzdaný do užívania v septembri. Pozitívnym krokom pri príprave tejto stavby boli ústretové konania zo strany majiteľa pozemku, predstaviteľov VVDP Grinava a najmä Slovenského pozemkového fondu.
   Začiatkom augusta bol dokončený aj chodník na Svätoplukovej ulici pri obchodnom centre v hodnote vyše 450 tisíc korún. Na sídlisku Sever pri potoku na Novomeského ulici bolo vyznačené aj parkovanie na verejnom priestranstve, kde to doteraz nebolo možné. Biele tyče označujú verejnú zeleň a oddeľujú ju od parkovacích miest, čím sa predíde nedorozumeniam pri riešení priestupkov zo strany mestskej polície.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: