V materských školách o dve triedy viac

August 2008 / Prečítané 2038 krát
  Mesto Pezinok reagovalo na záujem rodičov detí v predškolskom veku, ktorí mali záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do našich materských škôl, rozšírením ich kapacity o dve triedy v MŠ Bystrická a ZŠ s MŠ Orešie. Počet prijatých detí sa tým od septembra tohto roku zvýši o 40. Zároveň s týmto opatrením bolo navrhnuté aj navýšenie rozpočtu na školstvo o asi 500 tisíc korún.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: