Rodinné firmy

Júl 2008 / Prečítané 4866 krát
   V rámci celoročnej kamapane na tejto stránke Pezinčana predstavujeme život rodín v Pezinku vždy z iného hľadiska. V tomto čísle sa zameriame na rodinné firmy.
Tradície v našom meste sú veľmi silné nielen v oblasti kultúrnej, ale aj hospodárskej. Jedným z dôkazov je ,,dedenie" povolania z generácie na generáciu. V mnohých rodinách sa dodnes synovia venujú rovnakej profesii ako ich otcovia, dedovia, pradedovia. V Pezinku je táto tradícia hádam najsilnejšia vo vinohradníctve a vinárstve (Čechovci, Skovajsovci, Tretinovci, Matyšákovci a pod.). Výnimkou však nie sú ani iné oblasti. Veď kto by napr. nepoznal drevárskych (remeselných) majstrov Fraňovcov, hostinských Nogovcov, zámočníkov Libantovcov či Féderovcov?

BOLGÁČOVCI
Oblasť podnikania – predaj kvetov
Zakladateľ rodinnej firmy – Anna Bolgáčová (45 r.) – po absolvovaní Strednej záhradníckej školy v Bratislave začala v roku 1982 pracovať ako kvetinárka. V roku 1996 si otvorila v Pezinku na Holubyho ul. 33 vlastnú predajňu Kvetinárstvo Bolgáčová.
Rodinní príslušníci, ktorí sa venujú podnikaniu, resp. pracujú v rodinnej firme – v roku 2004 pritiahla pani Bolgáčová do branže aj svojho manžela (45), pôvodným povolaním inštalatéra, ktorý si otvoril v Pezinku novú prevádzku Kvety Barbora. V roku 2007, po skončení Strednej záhradníckej školy v Piešťanoch, začala pracovať u mamy dcéra Barbora (21 r.). Nebola to náhoda, pretože predpoklady pre profesiu kvetinárky sa u nej prejavili už na základnej škole. Od 4. triedy reprezentovala úspešne svoju školu (ZŠ Fándlyho a neskôr i ZŠ Orešie) na rôznych súťažiach v aranžovaní kvetov. Vďaka svojmu talentu sa potom dostala aj na spomínanú školu do Piešťan. Napriek tomu, že prevádzka kvetinárstva vyžaduje prácu sedem dní v týždni od rána do večera, sa Bolgáčovci nesťažujú a s výberom svojho povolania sú spokojní. Vážia si, že majú prácu, ktorú robia radi a oceňujú, že v Pezinku majú dobrých zákazníkov.

GALANOVCI
Oblasť podnikania – značka Galan je pojmom hlavne v obchode s nábytkom a bytovými doplnkami. Rodinné podnikateľské tradície však siahajú aj do iných oblastí – najmä do sféry obchodu a cukrárskej výroby.
Zakladateľ podnikateľských tradícií v rodine – dedo (z matkinej strany) Valentín Slovák (narod. r. 1890) prevádzkoval v Pezinku železiarstvo.
Rodinní príslušníci, ktorí sa venovali, či venujú podnikaniu, resp. pôsobia v rodinnej firme – otec Andrej Galan (1923 – 1972) pracoval ako hlavný technológ v Západoslovenských tehelniach, babička Justína Galanová (1923 – 2004) bola známou cukrárkou a svadobnou kuchárkou. Ich syn Peter (57), pôvodným povolaním strojár, založil známu firmu Galan zaoberajúcu sa obchodom s nábytkom. V tejto rodinnej firme pracujú v súčasnosti i ďalší rodinní príslušníci – Petrova manželka Danka (55 rokov), pôvodným povolaním rehabilitačná sestra, Petrov syn Peter ml. (30), jeho sestra Gabika (32) so svojím manželom Petrom (34) – všetci traja ekonómovia. Dcéra Andreja a Justíny Galanovcov Eva, po manželovi Šišková (63), pôvodným povolaním potravinárska technička, výskumníčka, prevádzkuje v rodnom dome na ul. M.R. Štefánika vlastnú obchodnú firmu of gala Pezinok – Cukráreň Eva. Jej syn Peter (40), strojný inžinier, vedie firmu ATHEA so zameraním na projekciu, dodávky gastronomických celkov a obchod s kávou. Najmladšia dcéra Andreja a Justíny Galanovcov Emília Guštafíková (50) s manželom Jozefom (52) a dcérou Andreou Laššákovou (30) prevádzkujú v Pezinku pod značkou G+G výrobňu cukrárskych výrobkov a dve cukrárne – jednu vo Fortni a druhú na Cajle.

MATYŠÁKOVCI

Rodina MatyšákovcovOblasť podnikania
– výroba vína, reštauračné a ubytovacie služby.
Zakladateľ rodinnej firmy – rodinná firma Víno Matyšák rozšírila počet slovenských výrobcov vína v roku 1989. Pri jej zrode stál otec Peter Matyšák (56). Začínali s vlastným kapitálom, s produkciou 50 tis. litrov vína. V súčasnosti výrábajú v podniku s najmodernejšou technológiou, ktorý si sami vybudovali ,,na zelenej lúke" v Pezinku na Glejovke v roku 2003, 1,5 mil. litrov vína. Rodinná firma prevádzkuje aj reštauráciu Vinum Galéria Bozen v Pezinku a hotel Matyšák v Bratislave.


,,STAVKVEŤÁČKY"
Oblasť podnikania – obchod so stavebným materiálom a kúpeľňové štúdio
Zakladateľ rodinnej firmy – Kveta Gschwandtnerová (64), začínala na pošte v Pezinku, od roku 1970 pracovala v stavebninách Jednota ako predavačka, neskôr vedúca predajne.Stavkveťáčky – Kveta Gschwandtnerová s dcérou Ingrid Bubeníkovou. Na fotografii chýba druhá dcéra Kvetoslava Štrbová.


Stavkveťáčky – Kveta Gschwandtnerová s dcérou Ingrid Bubeníkovou. Na fotografii chýba druhá dcéra Kvetoslava Štrbová.


Rodinní príslušníci, ktorí pracujú vo firme – mame v rodinnej firme, známej pod značkou STAVKVET, pomáhajú obidve dcéry – Kvetoslava Štrbová (43) a Ingrid Bubeníková (38). Prvá predtým pracovala v školstve, neskôr v oblasti kultúry, druhá ako učiteľka v materskej škôlke. Hoci sortiment Stavkvetu je viacmenej ,,mužskou záležitosťou", úroveň služieb ponúkaný zväčša ženským osadenstvom firmy vyvracia všetky stereotypy v tomto smere. Firma začínala v priestoroch bývalých Stavebnín Jednota. Po rekonštrukcii bola kapacita prevádzky nielen rozšírená o kúpeľňové štúdio, ale získala i na kvalite. Objekt, v ktorom sídli, je z architektonického hľadiska ozdobou Moyzesovej ulice a stal sa i miestom bývania pre celú rodinu.

Ohodnoťte článok: