60. výročie SNG

Júl 2008 / Prečítané 1699 krát
  Jedna z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií v našej vlasti – Slovenská národná galéria v Bratislave oslavovala 60. výročie svojho založenia. Oslavy jubilea sa uskutočnili 26. júna, pripomenuli sme si ich aj v Pezinku, kde na Schaubmarovom mlyne na Cajle pracuje už viac ako desať rokov Galéria insitného umenia ako súčasť SNG. Na nedávnom slávnostnom odovzdávaní mestských ocenení bola jednou z vyznamenaných inštitúcií aj GIU, ktorá získala Cenu primátora za odbornú, výstavnú a popularizačnú činnosť v špecifckej oblasti insitného výtvarného umenia a za obohacovanie kultúrneho života nášho mesta.
 
(ra)