Spoločenská kronika

Júl 2008 / Prečítané 3833 krát
 
NOVÍ OBČIANKOVIA
Daniela Čechvalová  8.5.
Laura Kinská  10.5.
Zuzana Šilhárová  11.5.
Veronika Šandorová  14.5.
David Hrotka  17.5.
Patrik Vavrek  17.5.
Patrik Vereščák  18.5.
Rebeka Budayová  19.5.
Michal Fečo  22.5.
Júlia Klamová  22.5.
Ján Pažitný  22.5.
Katarína Jabúrková  23.5.
Veronika Miškolciová  23.5.
Tomáš Nevřela  23.5.
Lea Zemjarová  26.5.
Jakub Vicen  27.5.
Abigail Antalíková  28.5.
Emanuel Rigo  30.5.
Gregor Futas  2.6.
Jennifer Ikeotuonyeová  2.6.
Ema Krasňanská  4.6.
Oliver Němec  4.6.
Maxim Kľúčik  8.6.
Andreas David Vajda  12.6.
Adrián Marko  14.6.
Nela Kokošková  16.6.
Matej Bednárik  18.6.
Vanesa Gonglíková  18.6.
Karolína Mária Pilková  19.6.
Peter Pindják  19.6.
Soňa Hudáková  20.6.
Lívia Margitanová  22.6.
Nikol Anna Pekáreková  22.6.
Nikolet Šmahovská  23.6.
Ľuboš Rybecký  25.6.
Petra Piknová  28.6.
Samuel Czaner  29.6.
 
ZOSOBÁŠILI SA
Mário Horváth  Ľudmila Hajasová
Vojtech Kadlic  Dagmar Grofičová
Miloš Ďurajka  Martina Vavrová
Michal Svačina  Mgr. Zuzana Štiglicová
Tomáš Hlaváčik  Jana Mrvová
Šimon Bezděk  Natália Nemčeková
Anton Lobo  Michaela Nová
Šimon Šicko  Lucia Miklášová
Yohann Patrick Dominique Legrandois  Michaela Fröhlichová
Rudolf Bauer  Silvia Drieniková
Martin Švihran  Emília Pavelková
Juraj Šindler  Veronika Vrbová
Ing. Marek Trubač  Bc. Zuzana Hrčková
Miroslav Hajaš  Kristýna Scholtzová
 
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Zlata Dejová  83 r.
Mária Polkorábová  85 r.
Mária Kadlecová  72 r.
Jaroslav Kakalík  85 r.
Ján Hajtmánek  79 r.
Angela Schmidlová  68 r.
Alžbeta Aulitisová  57 r.
Terézia Rusnáková  81 r.
Vladimír Šabo  57 r.
Inocent Oškera  60 r.
Mária Bauerová  60 r.
Emanuel Domorák  81 r.
PhDr. Viola Pallová  84 r.
Eduard Janíček  63 r.
Celestín Matejkovič  79 r.
 
NAŠI JUBILANTI
70-roční
Valéria Šilhárová
 10.7.
Anna Várošová
 10.7.
Mária Radimáková
 13.7.
Mgr. Emília Jalšovská
 15.7.
Jozef Valent
 17.7.
Anna Brnčíková
 19.7.
František Líška
 21.7.
Anna Sudilová
 21.7.
Jaroslav Švec
 22.7.
Renáta Prúšová
 27.7.
Adriela Jelačičová
 29.7.
75-roční
Ernestína Šindlerová
 2.7.
Ing. Dušan Čollák
 7.7.
Július Synák
 12.7.
Anna Tumová
 19.7.
Lýdia Maleková
 22.7.
Anna Lennerová
 27.7.
Štefánia Geršičová
 29.7.
Oľga Králiková
 29.7.
František Somorovský
 30.7.
80-roční
František Grenda
 2.7.
Anna Krasňanská
 5.7.
Anna Kelecsenyiová
 16.7.
Milan Tesař
 16.7.
Jozefína Ronecová
 19.7.
Anna Poláková
 28.7.
85-ročná
Juliana Bauerová
 14.7.
Terézia Valentová
 17.7.
Danuša Dzvoníková
 21.7.
Mária Makošová
 30.7.
91-ročné
Jolana Svitková
 13.7.
94-roční
Jozef Valachovič
 6.7.
Mária Koláriková
 15.7.
98-ročná
Paulína Kovačovská
 9.7.

Ohodnoťte článok: