Poďakovanie

Júl 2008 / Prečítané 1761 krát
 

 

Ďakujeme všetkým príbuzným, učite-ľom, priateľom a známym, ktorí sa dňa 12. 5. 2008 rozlúčili na poslednej ceste s našou drahou matkou, babičkou, prababičkou
Máriou STREZENICKOU.
Srdečná vďaka za ľudsky krásny nekrológ pani Králikovej, prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútia-ca rodina.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-ľom a známym, ktorí sa dňa 2. 6. 2008 navždy rozlúčili s naším otcom,
bratom, švagrom a strýkom
Jaroslavom ČECHOVIČOM z Vinosad.
Ďakujeme tiež za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Bratia Jozef, Ján, Štefan a Pavol s rodinami a ostatní smútiaci príbuzní.
Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomien-ky a v srdci veľký žiaľ...

 

 
Ďakujeme všetkým, ktorí 5. 6. 2008 odprevadili na poslednej
ceste našu mamičku
Alžbetu SCHWARZOVÚ.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Deti a smútiaca rodina.

Ohodnoťte článok: