Voľné miesto - správca PC siete

Júl 2008 / Prečítané 1741 krát
Mesto Pezinok
v zmysle zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
obsadzuje voľné pracovné miesto
SPRÁVCA PC SIETE

so zameraním na:
1. správu PC siete, systémového a databázového prostredia;
2. zabezpečovanie prevádzky a rozvoja HW a SW vybavenia;
3. zabezpečenie prevádzky hlasovacieho zariadenia pri MsZ aj s videoprojekciou materiálov súvi-siacich s prácou MsÚ.

Požiadavky:
l vysokoškolské vzdelanie prí-slušného smeru (k žiadosti priložiť doklad o ukončení štúdia);
l prax nie je nutná;
l vodičský preukaz sk. B;
l bezúhonnosť (doložená výpisom z Registra trestov, nie starším ako 3 mesiace).

   Žiadosti so životopisom a požadovanými dokladmi zasielajte do 30. 9. 2008 poštou na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí), alebo pošlite elektronickou poštou na adresu: msu@msupezinok.sk.
   Vopred ďakujeme všetkým kandidátom za prejavený záujem, avšak odpovedať budeme len vybraným kandidátom, pozvaným na osobný pohovor, ktorí najviac vyhovujú naším požiadavkám.

Ohodnoťte článok: