Výhody – nevýhody decentralizovaného zásobovania teplom (CZT)

Júl 2008 / Prečítané 1971 krát
   Módnou vlnou sa stalo odpájanie sa od veľkých systémov CZT a zriaďovanie blokových kotolní, ktoré môžu vyjsť o ,,niečo" lacnejšie, keďže zisk nejde výrobcom tepla, ale i kúpou menej kvalitného a lacnejšieho kotla a málo inteligentnou reguláciou výkonu kotla.
   Tento spôsob nie je veľmi ekologický a navyše predražuje dodávku tepla pre tých, ktorí zostali pripojení.
   Treba rátať so zabezpečením údržby, servisu a kontroly, s revíziami a s odbornými prehliadkami, nakoľko sa jedná o vyhradené technické zariadenie. Kotolne musia mať obsluhu s platným kuričským preukazom. Takéto riešenie je nielen neekonomické, ale môže byť z hľadiska bezpečnosti prevádzky domovej kotolne rizikové.
   Obyvatelia v rámci šetrenia svojich prostriedkov ignorujú zákony a zákonné prehliadky a bezpečnosť prevádzky. Pri nedodržiavaní týchto predpisov riskujú nielen vlastnú bezpečnosť, ale aj znižovanie účinnosti kotlov, čo sa prejaví na vyššej spotrebe zemného plynu.
   Na kotolne s menovitým príkonom vyšším ako 300 kW sa vzťahuje povinnosť merania emisií, ktoré znečisťujú životné prostredie.
   Pri kalkulovaní ceny tepla z vlastnej domovej kotolne a doby návratnosti je potrebné rátať nielen s cenou samotného vykurovacieho média, ale aj s ostatnými nákladmi (s cenou vody, elektrickej energie, s nákladmi na údržbu, revízie, kontrolu a obsluhu kotla, s nákladmi na úhradu nového kotla, vrátane úrokov z úveru a s poplatkom za odpojenie sa od CZT a pod.). Všetky tieto náklady musia byť transparentne preukázané v konečnej cene z vlastnej domovej kotolne a nemali by byť pred vlastníkmi bytov účelovo skyté v iných položkách (napríklad vo fonde opráv).
   Odpojenie od CZT nezníži automaticky spotrebu tepla a nezníži náklady majiteľov bytov na teplo.
   Tepelnotechnické vlastnosti objektu a hydraulické vyregulovanie sa nezmenia odpojením, spotreba zostáva rovnaká, a ak sa zníži, tak len na úkor tepelnej pohody.
   Významné úspory pri odbere a platbách za teplo možno dosiahnuť vyregulovaním vykurovacieho systému, termostatizáciou, zateplením domov, výmenou okien, dverí ešte pred vybudovaním vlastnej kotolne, pretože v opačnom prípade bude kotolňa predimenzovaná, čo opäť zvýši náklady na teplo.

Ako ušetriť za teplo ak nezmeníte spôsob vykurovania
– neprekurovať – v bytoch treba používať termostatické hlavice;
– spotreba podľa potreby – miestnosti, ktoré nepoužívate, stačí len temperovať;
– vymeniť alebo utesniť okná a dvere;
– zateplenie bytového domu;
– vetrať krátko, ale rozumne;
– vloženie reflexnej hliníkovej fólie medzi radiátor a stenu, ktorá odráža teplo späť do miestnosti;
– radiátory by nemali zakrývať záclony;
– namontovať merače tepla na radiátory, aby ste nedoplácali za menej šetriacich susedov;
– presvedčiť sa, či je vykurovací systém správne vyregulovaný.
Nie je až tak dôležité, aká je cena tepla, ale koľko ročne za teplo zaplatíte.
 
 
Peter Slezák, konateľ Podniku bytových služieb s.r.o. Pezinok

Ohodnoťte článok: