Kollárova ulica po rekonštrukcii

Júl 2008 / Prečítané 3182 krát
Oddychové miesta na vynovenej ulici.   Kollárova ulica skrásnela. Na chodníkoch je nová dvojfarebná dlažbe, lavičky, osvetlenie, kameninové kontajnery so stromami. Nový asfaltový povrch dostala cesta. Skutočne utešený pohľad na jednu z ulíc v centre nášho mesta.
   Rekonštrukcia ulice sa uskutočnila vďaka finančným prostriedkom z Európskej únie (3,9 mil.) a z rozpočtu mesta (1,8 mil.). V krátkom čase, za dva mesiace, stavebné práce realizoval Duvystav s.r.o. Pezinok.
   Okrem vynovených komunikácií a osvetlenia sa rekonštrukciou získalo i ukľudnenie ulice. Znížil sa počet parkovacích miest. Medzi chodníkmi a cestou sú oddychové miesta so sedením.
   Obnova Kollárovej ulice je ďalším príspevkom ku skrášleniu nášho mesta a riešeniu dlhodobejšej úlohy – utlmenia dopravy v centrálnej mestskej zóne.
   Slávnostné otvorenie rekonštruovanej ulice prestrihnutím pásky sa uskutočnilo v piatok 4. júla za účasti primátora mesta Mgr. Olivera Solgu, vedúcej oddelenia výstavby MsÚ Ing. Valérie Jančovičovej, zástupcu dodávateľa Dušana Vydru a ďalších hostí.
(mo)

   O niektoré informácie o príprave a realizácii rekonštrukcie sme požiadali primátora mesta Olivera Solgu, ktorý denne dozeral na priebeh prác:

l Pán primátor, kto je autorom tohto vydareného diela?

 – Návrh spracoval bratislavský A&D ateliér, autorom projektu je inžinier architekt Branislav Draškovič. Stavbu kvalitne realizoval Duvystav.

l
Objavili sa aj laické názory, že sa mali vymeniť tiež podzemné siete...
 – Všetky siete a prípojky sme konzultovali už pred rokom s elektrikármi, vodármi, plynármi a ďalšími. Bez ich súhlasu by sme ani nedostali stavebné povolenie. Všetci konštatovali, že nemajú dôvod na výmenu svojich rozvodov. Rekonštrukciu robila len Bratislavská vodárenská spoločnosť. Mesto osadilo tiež po celej dĺžke dostatočnú ,,chráničku", aby sa ulica v budúcnosti nemusela rozkopávať. Hustota sietí však nedovoľovala výsadbu stromov, pretože korene by veľmi skoro devastovali jestvujúce rozvody, najmä kanalizačné prípojky. Preto je tam kontajnerová zeleň. Koruny týchto stromov budú dosahovať priemer až štyri metre a ich životnosť je 20-25 rokov. Z Kollárovej je zasa pekná ulica v centre mesta. Samozrejme vždy sa nájde niekto, kto spokojný nebude, spochybní našu prácu i dobrý úmysel, napriek tomu, že danej problematike absolútne nerozumie alebo nemá informácie. Som však rád, že tých ,,trávičov studní" je zanedbateľné minimum.

l
Otázky smerovali aj k doprave a značeniu...
 – Značenie je štandardné, navrhol ho odborník – dopravný inžinier a schválili kompetentné orgány PZ SR. Naozaj sa jedná o pešiu zónu s prístupom pre nutné zásobovanie a prejazd, ako je tomu v peších zónach aj iných miest, napr. v Skalici a inde. Počul som vtipnú poznámku, že kto tomu nerozumie, nech vráti vodičský preukaz. Ale vážne, je to ďalší krok k vytlačeniu automobilov z centra mesta, veď z 51 parkovacích miest zostalo 18. V tejto súvislosti chcem informovať, že Mesto pripravuje parkovanie v centre (Radničné nám., Kollárova ul., ul. M. R. Štefánika) systémom parkovacích kariet, kde bude jedno alebo dvojhodinové státie zadarmo a na dlhší čas bude spoplatnené. Tým sa zamedzí celodennému odstaveniu automobilu.
   Nie je pravdou, že mesto chcelo zaviesť v centre systém rámp a automatov. Bol to len podnikateľský návrh, s ktorým sa orgány mesta oboznámili a následne ho zamietli ako pre Pezinok nevhodný. Na záver chcem upozorniť aj na skutočnosť, že Kollárovu ulicu stráži kamerový systém mestskej polície.
 
(ra)


Ohodnoťte článok: