Získali európsky počítačový pas

Júl 2008 / Prečítané 1708 krát
   Mestský úrad Pezinok úspešne ukončil projekt ,,Vzdelávanie zamestnancov Mesta Pezinok v oblasti práce s PC v prostredí Windows", realizovaného v období od 3. marca do 20. júna 2008.
   Vzdelávaciu aktivitu poskytlo Autorizované školiace stredisko CREDIT 0623 – Ing. Ivan Liška so sídlom v Bratislave. Globálnym cieľom tohto projektu bolo prispieť k zlepšeniu informačných vedomostí a zručností zamestnancov, aby boli schopní vykonávať pracovné činnosti s vyššou kvalitou a efektivitou.
   Na vzdelávaní sa zúčastnilo štyridsať zamestnancov MsÚ, ktorí po jeho absolvovaní získali osvedčenie – Európsky počítačový pas ECDL.
   Projekt bol financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a z Európskeho sociálneho fondu v sume vyše 670 tis. Sk v zmysle Národného projektu XI JPD NUTS II – Bratislava, Cieľ 3 – Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručností.
 
 
(mk)

Ohodnoťte článok: