Poslanci sa oboznámili s navrhovanými zmenami ÚPN

Júl 2008 / Prečítané 1732 krát
   Výjazdové rokovanie Mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v pondelok 30. júna. Jediným bodom bol nový ÚPN (územný plán mesta). Poslanci sa mali možnosť podrobne oboznámiť s vyše sto žiadosťami a návrhmi na zmenu územného plánu. Poslanci sa zhodli na základnej filozofii tvorby nového ÚPN, ktorá vylučuje napr. výstavbu vo vinohradoch, v lesoch, ako i rozširovanie zastavaného územia v Kučišdorfskej doline, na Malackej ceste, na Šenkvickej ceste a v ďalších častiach mesta.
   Tvorbe ÚPN predchádzala bezmála polročná kampaň, v ktorej mohli fyzické i právnické osoby definovať svoje záujmy a požiadať o zmenu ÚPN na svojich pozemkoch. Súčasťou tohto procesu bude i revízia pozemkov v majetku mesta a revízia predošlého ÚPN. Pred schválením ÚPN v MsZ bude ešte verejné zhromaždenie občanov, na ktorom budú informovaní o navrhovaných zmenách.
   Mestské zastupiteľstvo tak aktívne pokračuje v napĺňaní jedného z bodov svojho volebného programu, ktorým je nový územný plán mesta. Tento sa stane záväzným dokumentom minimálne na ďalšie desaťročie. Posledný dodnes platný územný plán bol totiž schválený v roku 1996 a od tej doby prešiel niekoľkými aktualizáciami. V roku 2002 (58 zmien, z nadôležitejších bodov to bola napr. zmena v Novej jame, ktorá zamedzila vybudovaniu skládky odpadu), ďalej v roku 2005 (24 čiastkových zmien), v roku 2007 (5 čiastkových zmien) a v r. 2008 (5 zmien). Ďalším krokom bude schválenie jednotlivých odporúčaných bodov v MsZ v októbri t.r., ktoré budú podnetom pre zhotoviteľa. Zároveň prebieha aj výberové konanie na zhotoviteľa ÚPN. 
 
(ra)

Ohodnoťte článok: