O prehliadke folklórnych súborov

Jún 2008 / Prečítané 1648 krát
Rozhovor s vedúcou folklórnej skupiny Obstrléze Mgr. Miladou Krejčovou   

   V apríli sa v Dome kultúry v Pezinku uskutočnil 1. ročník Prehliadky folklórnych súborov seniorov SLNKO V NÁS, ktorý iniciovala a organizovala folklórna skupina Obstrléze. O podujatí sme sa pozhovárali s organizačnou vedúcou Mgr. Miladou Krejčovou.
   Aký bol zámer prehliadky?

 – Zámerom bolo spomínať. Už od založenia Obstrléze v auguste 2006 sme chceli vzbudiť v kluboch dôchodcov záujem o spomienky. My žijeme svoj život v súčasnosti, za detstva sme žili ináč a naši rodičia a starí rodičia zasa ináč. Moja vnučka, keď bola malá, nechcela odo mňa počúvať rozprávky, ale moje životné príbehy a skúsenosti, keď som bola ako ona.
   Vybrali ste si náš Malokarpatský región a pezinské nárečie. Prečo?
 – Tu žijeme. Mnohé z nás sa tu narodili, po boku svojich rodičov i starých rodičov tu žili, poznajú a spomínajú na ich problémy. To bola silná motivácia, nemyslíte? A okrem toho – ako by sa zabudlo na írečitú pezinčinu. Viem, nie je to ani pre mňa ľahké. Som rodená Liptáčka, učiteľka slovenčiny, a na starosť sa učím po pezinsky.
   Je to humorné, ale milé. Žijete tu osemnásť rokov, som rada, že ste tak primkli k tomuto kraju.
 – Milujem Slovensko, všetky jeho oblasti a kúty. K malokarpatskému predhoriu a Záhoriu mám mimoriadne osobný vzťah. Pohľad na krajinu mi dáva nový rozmer. Polia sú zmenené na vinohrady a mňa to fascinuje. Z filologického hľadiska ma vždy zaujímal vývoj jazyka, pezinský s prísadou nemčiny, ktorá tu po predkoch pretrváva, ma fascinuje tiež. Veľmi rada v televízii i pri živom stretnutí počúvam strýca Laja. Aj jeho sme požiadali o konzultáciu, hoci sa liptovské kalky do pezinčiny dostanú.
   Aké tituly sa vám podarilo naštudovať a aké chystáte?
 – Zatiaľ boli tri: Vínko, vínko, hlavu múciš, Láska f Pezinku – po našem a Spomínky na naše mamenky. K záveru Kultúrneho leta 2008, na druhé výročie vzniku Obstrléz, pripravujeme nový program. Viac o ňom neprezradím, nechajte sa prekvapiť.
   Vráťme sa k prehliadke Slnko v nás. Ako organizátori ste boli s podujatím spokojní?
 – Nie celkom. Niektoré súbory nepochopili náš zámer: stvárniť spomienky príbehov a okoreniť ich piesňami. Rozprávanie musí mať spomienkovú dejovosť, dostať sa cez príbeh do sŕdc, do životov mám a otcov, spomínať na ich život, prácu, lásku. Najlepšie sa tejto úlohy zhostil súbor Kralovan z Modry-Kráľovej so svadobnou a krstinovou kreáciou, ktorý získal cenu primátora Pezinka Mgr. Olivera Solgu. Využijem túto príležitosť na poďakovanie našim partnerom, ktorí nám pomohli: Revii, Pezinskému kultúrnemu centru, Mestu Pezinok, Bagete, Heliu, Vinárstvu Pavelka-Sobolič, Danasu, Eurosandu a jednotlivcom – p. Lintnerovi, Kolárovi a Tykovi.
 
 
Zhovárala sa Mgr. Mirka Sandtnerová

Ohodnoťte článok: