Pezinok – mesto priateľské k rodine

Jún 2008 / Prečítané 1994 krát
Centrum pre rodinu (CPR) Pezinok
Občianske združenie

   Ďakujeme za priestor, ktorý sme dostali, aby sme prezentovali svoju činnosť. Nebudem tu vymenovávať aktivity, tie si čitatelia môžu nájsť na internetovej stránke www.pezinskerodiny.sk . Objasním však dva hlavné motívy nášho pôsobenia:
„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“
   Ježiš nás učí nezištne dávať. Každý máme v sebe niečo výnimočné, niečo, čo nám dáva vlastnú hodnotu. Tento dar máme použiť pre dobro druhého. Na tomto rastie naša osobnosť, keď človek zadarmo dáva a nevypočítava, „čo za to dostanem“. A to je podstata dobrovoľníctva. Dám z toho, čo mám. Z toho, čo viem. Nezištne.
   Takýchto dobrovoľníkov je v súčasnosti, žiaľ, veľmi málo. No o to viac si ich vážim. V centre pre rodinu ich máme niekoľkých. Od účtovníka, webmastera, cez koordinátorov sekcií, štatutára, certifikovaných lektorov až po obetavých ľudí, ktorí vykonávajú dielčiu, drobnú dobrovoľnícku prácu, ale tak potrebnú pre uskutočnenie každej aktivity. Jedni prispievajú rukami, iní finančne, intelektom ... každý tým, čím vie. Spolu tvoríme jeden úžasný celok, akoby puzzle, kde dieliky samé neznamenajú skoro nič, no keď sa spoja, dokážu vytvoriť nádherný obraz.
„Rodina je ako sad, o ktorý sa treba neustále starať.“ J.Pavol II.
   Cieľom činností Centra pre rodinu je pomáhať rodine nájsť dôležitosť v samej sebe, nájsť jej vlastnú identitu, hodnotu. Všetci vieme, aký význam má rodina v našom živote. Či chceme, či nechceme, i dobré i zlé zažité v rodine, všetko nás poznačuje a zanecháva v nás stopy. Prostredníctvom našich aktivít sa snažíme vyzdvihnúť pozitívne a eliminovať negatívne momenty. Máme napr. program pre manželov – „Manželské večery“, zamerané na efektívnu komunikáciu, kde si manželia prehodnocujú svoj vzťah a učia sa lepšie zvládať záťažové situácie, zvládať hnev, stres, vzájomne si porozumieť, počúvať jeden druhého. Pretože nie je umenie zutekať pred problémom a nájsť si iného partnera. Umenie je zostať pri prvom partnerovi, učiť sa spolu žiť a osobnostne rásť. Nájsť si čas jeden pre druhého, obetovať sa a vážiť si seba navzájom. Toto je umenie života, toto sú pravé hodnoty, tvoriace základné piliere šťastnej rodiny. Ten, kto si myslí, že nemá čas, aby sa venoval takýmto témam a zapodieval sa nimi klame sám seba. Tomu, kto nemá čas a teda i jasno v pravých životných hodnotách, sotva bude záležať na dobre druhého. Kto nemá čas a zmysel pre tieto hodnoty, nenašiel ešte ani sám seba, pretože človek nájde seba jedine v darovaní sa. CPR v rámci svojej činnosti ponúka priestor na objavenie vlastnej sebahodnoty práve v darovaní sa.
   Nesuplujeme, ale motivujeme. Práca na sebe i na vzťahoch v rodine je ťažká, dôležité je však mať jasný cieľ, vedieť, prečo sa mi to oplatí, tzn. mať správnu motiváciu. Ovocie tejto námahy je však veľmi príjemné a chutné.
  „Rodina je ako sad, o ktorý sa treba neustále starať“ – v duchu slov tak významného a múdreho človeka akým bol Ján Pavol II. ponúkame rodinám i jednotlivcom rôzne vzdelávacie, formačné, i športovo-relaxačné programy. V najbližšej budúcnosti to bude letný tábor rodín na Spiši. Na jeseň „Manželské večery“, počas roka napr. mesačné stretnutia rodín, poradenstvo, pravidelná každodenná prevádzka Materského centra MaMaTaTaJa.
   Chcela by som spomenúť i možnosti financovania. CPR je občianske združenie, financie čerpá aj prostredníctvom grantových programov, sponzorov. Dôležitou súčasťou financovania sú samofinancujúce aktivity, ktoré sú nevyhnutnosťou na prežitie, pretože nám zabezpečujú pravidelný príjem, potrebný na pokrytie prevádzkových nákladov.
   A aké sú naše potreby v súčasnosti? Máme veľa aktivít, aj pravidelných, no nemáme ustálené miesto, kde by sme ich všetky sústredili. Preto by sme veľmi potrebovali stabilné priestory, ktoré nám umožnia splniť nároky a požiadavky návštevníkov, ktorých počet stále rastie.
Zo srdca želám Pezinčanom múdrosť, ktorá pomáha usporiadať životné priority a vnímavé srdce pre nezištné sebadarovanie.
 
 
Martina Šipošová, štatutár

Ohodnoťte článok: