Ocenenia jednotlivcom a kolektívom

Jún 2008 / Prečítané 2823 krát
Oceňovanie v historickej sieni Starej radnice   V sobotu 14. júna sa uskutočnilo v historickej sieni Starej radnice slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku, na ktorom pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky a 361. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Pezinku odovzdal primátor Pezinka Oliver Solga 34 jednotlivcom a kolektívom mestské ocenenia.
   Po prevzatí ocenení sa konal v Dolnom kostole slávnostný koncert speváckeho zboru Ad Una Corda a recepcia v Mestskej vínotéke.
   Mestské ocenenia obdržali:
ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA PEZINKA
Hilda Augustovičová
, zaslúžilá umelkyňa, významná slovenská divadelná a filmová herecká osobnosť a dlhoročná riaditeľka Nitrianskeho divadla, ktorej herecké začiatky sú zviazané s naším mestom a jeho bohatou divadelnou tradíciou;
Peter Krištúfek – za dlhoročné významné a hlboko humánne pôsobenie v oblasti medicíny, s prihliadnutím na jeho vedecké, organizačné i pedagogické pôsobenie.

CENA JOZEFA ĽUDOVÍTA HOLUBYHO
Július Oszlányi – za významnú vedeckú činnosť v oblasti ekológie a ochrany prírody a za reprezentáciu Slovenska vo významných svetových vedeckých inštitúciách a organizáciách;
Katarína Vavrová, akademická maliarka a grafička – za nevšednú výtvarnú tvorbu, za ktorú získala množstvo ocenení doma i v zahraničí, s prihliadnutím aj na vydanie reprezentačnej monografie jej diela;
Marian Krajčovič, maliar, pezinský rodák – za originálne maliarske dielo, ktoré svojou výtvarnou kvalitou získalo obdiv a uznanie doma i v zahraničí.

KOncert AdUna Corda pre ocenenýchOcenenie ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ MESTA
Klub podnikateľov mesta Pezinka – za viac ako desaťročnú profesijnú, spoločenskú a charitatívnu činnosť v našom meste;
Michal Valachovič, významný odborník v oblasti vinohradníctva a vinárstva – za svoju dlhoročnú činnosť v tomto odbore;
Milan Šimovič – za dlhoročné aktívne hráčske, trénerské a funkcionárske pôsobenie v hádzanárskom športe v Pezinku a za významnú prácu s mládežou;
Peter Matyšák – za významnú činnosť v oblasti vinárstva a gastronómie, za vybudovanie vinárskeho podniku, reštaurácie a hotela, ktoré šíria slávu kvalitných pezinských vín i našej príslovečnej pohostinnosti;
Danica Tyková – za dlhoročnú pedagogickú činnosť v Základnej umeleckej škole E. Suchoňa, za aktívne vedenie mladých ľudí k umeniu, s prihliadnutím na vlastnú výtvarnú tvorbu;
Peter Mičuda – za dlhoročné úspešné pôsobenie v pezinskom basketbalovom športe a príkladnú reprezentáciu mesta i Slovenska;
Štefan Šilhár – za významný prínos pre rehoľný a misijný život na Slovensku i v zahraničí a za dlhoročné duchovné pôsobenie;
Miloslav Šmahovský – za dlhoročné pôsobenie v dychovej hudbe Grinavanka a za prezentáciu hudobnej kultúry nášho Malokarpatského regiónu.

CENA PRIMÁTORA MESTA PEZINKA a pamätná plaketa
Jaroslav Piják – za záchranu vzácnej architektonickej pamiatky Turecký dom na Radničnom námestí a jeho citlivú rekonštrukciu, s prihliadnutím na iniciovanie a vznik Salónu malokarpatských vín v Limbachu;
Július Polkoráb – za celoživotné keramické dielo v duchu uchovávania a rozvíjania ľudových tradícií a za dlhoročné pedagogické pôsobenie a výchovu niekoľkých generácií slovenských keramikov;
Vladimír Lexa – za dlhoročné podnikateľské pôsobenie v oblasti cestovného ruchu a agroturistiky s prihliadnutím na úspešné organizovanie a propagáciu jazdeckého športu a vybudovanie rekreačno-športového Areálu zdravia v Pezinku;
Pavol Alexy – za úspešné znovuoživenie záujmu o stolný tenis a výchovu mladých hráčov, s prihliadnutím na aktívnu účasť pri budovaní stolnotenisovej haly v ZŠ Na bielenisku;
Peter Sandtner – za publicistickú a organizátorskú činnosť, ktorou približuje verejnosti dejiny a najmä osudy predstaviteľov nášho duchovného života v časoch totality, s prihliadnutím na novú publikáciu Sakrálne stavby v Pezinku na starých fotografiách;
Karol Noskovič, vedúca osobnosť Konfederácie politických väzňov Slovenska – za organizátorskú a spoločenskú činnosť smerujúcu k osvetleniu negatívnych javov totalitného režimu v polovici 20. storočia;
Milan Oravec – za dlhoročnú odbornú a obetavú prácu šéfredaktora mesačníka Pezinčan, pri príležitosti 40. výročia založenia mestských novín;
Katarína Esterlová – za dlhoročnú prácu vedúcej klubu dôchodcov a za organizovanie mnohých kultúrno-spoločenských podujatí pre seniorov na území mesta;
Július Balco – za originálne literárne dielo, ktoré ho radí medzi významných slovenských spisovateľov s prihliadnutím na úspešnú knihu poviedok Diablova trofej;
Magdaléna Konečná – za organizovanie kultúrneho, športového i spoločenského života pre našich seniorov v rámci mestskej i okresnej štruktúry Jednoty dôchodcov Slovenska, s prihliadnutím na jej celoživotnú pedagogickú činnosť;
Mária Magátová – za humánnu a obetavú prácu v prospech najmenších, ktorí sa nie vlastnou vinou dostávajú do zložitých životných situácií už na začiatku svojho života, s prihliadnutím na organizovanie kampaní v prospech náhradnej rodičovskej starostlivosti a záujmu o profesionálne rodičovstvo;
René Bílik – za odbornú literárno-vedeckú a publicistickú tvorbu, s prihliadnutím na novú publikáciu Duch na reťazi a za dlhoročnú činnosť v prospech demokratickej samosprávy a rozvoja mesta Pezinka;
Galéria insitného umenia – za viac ako desaťročnú odbornú, výstavnú a popularizačnú činnosť v špecifickej oblasti insitného výtvarného umenia a za obohacovanie kultúrneho života nášho mesta;
Andrej Lukjanec – za dlhoročné úspešné pôsobenie v pezinskom basketbalovom klube, ktoré bolo korunované ziskom tohtoročného ôsmeho titulu majstra Slovenska;
Milan Černický, úspešný tréner BK Skanska Pezinok, ktorý priviedol pezinské basketbalové družstvo k tohtoročnému titulu v extralige a k víťazstvu v Slovenskom pohári;
Justín Sedlák, generálny manažér BK Skanska Pezinok – za dlhodobé zásluhy o rozvoj mládežníckeho i mužského pezinského basketbalu, ktorý po jednoročnom pôsobení v najvyššej súťaži získal titul Majstra Slovenska.
 

Ohodnoťte článok: