Spomíname

Jún 2008 / Prečítané 2736 krát
Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať,
tichú modlitbu odriekať a s láskou na teba spomínať.

Dňa 12. 5. 2008 uplynulo 15 rokov, čo nás opustil milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Michal KINDER.
S láskou a úctou spomína manželka Emília, dcéra s manželom, vnučky s manželmi a pravnúčatá
Simonka, Nikolka, Karinka a Martinko.
 
  14. mája uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil náš drahý
Ivan PESSEL.
Je máj a smútok tu leží, do očí tisnú sa slzy. Na hrob pokladáme zopár ruží a s láskou spomíname.
Matka, manželka, deti a súrodenci s rodinami.
Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať,
 spokojný spánok ti priať,
 modlitbu tichú odriekať a s bolesťou v srdci na teba spomínať.
Dňa 15. 5. 2008 uplynul 1 rok, čo nás navždy opustila moja drahá sestra a milovaná sesternica
Alžbeta GSCHWANDTNEROVÁ.
S láskou a bolesťou spomína sestra Lýdia a ostatná rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku. Vďaka.
 
  Dňa 21. mája 2008 uplynuli 4 roky,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel a dedko
Emil CHALÁNY.
S láskou spomína manželka, deti a vnúčatá.
Dobrý človek nikdy neumiera, ale stále žije v srdciach tých,
 ktorí ho milovali.

Dňa 26. 5. uplynul rok, keď nás náhle opustil náš drahý milovaný manžel, otec, dedko
Pavol NESTAREC.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manželka Oľga, dcéry Silvia, Zlatica s manželom a vnuci Nicolasko, Danielko.
 
  Dňa 3. 6. 2008 uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý syn, manžel, otec, brat
Ján ROMAN.
S úctou a láskou spomínajú manželka, synovia Denis a Mário s rodinami a ostatná smútiaca rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
Dňa 4. 6. 2008 uplynulo 10 rokov, čo nás náhle opustil
 náš milovaný manžel, otec, dedko a svokor
František STOJKOVIČ.
S láskou spomínajú manželka Jozefína,
dcéra Ľubka s rodinou, syn Jozef a ostatná smútiaca rodina.
Kto ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 11. 6. sme si pripomenuli nedožité 85. narodeniny
nášho manžela a otca
Antona RONCA.
S láskou spomína manželka, dcéra Jožka, 4 vnúčatá Renátka, Anton, Ľuboš, Veronika a 2 pravnučky
Emka, Lucka, ktorým veľmi chýba.
Dňa 13. 6. 2008 uplynul rok, čo nás navždy opustila drahá
Marta BLAŽÍČKOVÁ.
S láskou spomína manžel a ostatná smútiaca rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 13. 6. 2008 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Celestín PAVELKA.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 14. 6. 2008 uplynul rok od smrti našej drahej mamy a babky
Matildy MACEKOVEJ.
S láskou spomínajú dcéra, synovia s rodinami a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 15. 6. 2008 sme si pripomenuli 3. výročie,
čo nás navždy opustila naša drahá
PaedDr. Mária  LIPÁROVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomína manžel Alexander, syn Imrich, dcéry Anna a Alexandra, vnuci Matúš, Peter, Martin, Samuel a ostatná rodina.
Opäť a znova je tu ten deň, kedy sa skončil tvoj sen, sen o živote.
18. júna 2008 sme si pripomenuli 8. výročie smrti
Miloslava JUŠČÁKA.
8 rokov spomienok na teba a kytíc kvetov položených na tvoj hrob.
S tichou spomienkou manželka a deti.
 
  Dňa 18. júna sme si pripomenuli 10. výročie smrti
Jána IVANIČA.
Neplačte a nechajte ma v kľude spať i bez sĺz možno spomínať. Nebolo mi dopriate s Vami byť, nebolo lieku,
aby som mohol ďalej žiť.
So žiaľom v srdci spomínajú manželka, deti, vnúčatá, zaťovia.
Už Ťa neprebudí slnko ani krásny deň, Ty si už spíš svoj večný sen.
Dňa 21. 6. 2008 sme si pripomenuli nedožitých 68 rokov nášho manžela, otca a dedka
Karola LISÉHO.
S láskou spomínajú manželka Terézia, dcéry Vierka, Alenka
 a syn Kajo s rodinami.
 
  Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli ruky, čo pre nás pracovali, zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti otec za všetkých nás.
Dňa 26. 6. 2008 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec a dedko
Rudolf ŽENIŠ.
S úctou a láskou spomínajú manželka Mária a synovia Vladimír s rodinou a Stanislav s priateľkou Petrou. Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
Dňa 4. 7. 2008 a 3. 8. 2008 uplynie 20 rokov,
čo nás navždy opustili naši drahí rodičia
Helena PIKALÍKOVÁ  a Ján PIKALÍK.
S láskou spomínajú deti s rodinami.
  Dňa 5. 7. 2008 by sa dožila 89 rokov naša mama a babka
Terézia  ČAJKOVIČOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Deti.
12. júla 2008 by sa dožil 33 rokov
Tomáš TOMAŠOVÝCH,
žiaľ 17. júna 1995 odišiel od nás nečakane
 vo veku nedožitých dvadsiatich...
Všetkým, ktorí ho poznali osobne alebo aj prostredníctvom jeho knižného denníka Ako ďaleko je do Šanghaja,
ďakujeme za tichú spomienku.
 

Ohodnoťte článok: