Prebytok hospodárenia

Jún 2008 / Prečítané 1736 krát
  Mesto Pezinok malo za rok 2007 prebytok hospodárenia 53 mil.
70 tis. Sk, z toho nerozdelený výsledok 7 mil. 762 tis. Sk, rezervný fond 5 mil. 308 tis. Sk, fond zvláštnych prostriedkov 40 mil. Sk.
   Nerozdelený výsledok hospodárenia bude použitý na úhradu bežných nepredvídaných výdavkov bežného rozpočtu. Jeho použitie môže byť jedine formou rozpočtového opatrenia.
 
(mo)

Ohodnoťte článok: