Zamedzme požiarom!

Jún 2008 / Prečítané 1795 krát
  Na území okresov Pezinok a Senec, ktoré sú v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, vzniklo v uplynulom roku v rezorte poľnohospodárstva 98 požiarov s priamou škodou vyše 1,4 mil. Sk. V žatevnom období horelo päťkrát, pričom poľnohospodári utrpeli škody 718 tisíc Sk.
   V súvislosti s ochranou úrody pred požiarmi by mali poľnohospodári venovať zvýšenú pozornosť technickému stavu zberovej poľnohospodárskej techniky, skladovacím priestorom určeným na skladovanie obilia, slamy, sena a objemových krmovín a taktiež dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť stohov od iných objektov.
 Veľmi častou príčinou vzniku požiarov v letnom období sú neopatrné hry detí a mládeže so zápalkami počas letných prázdnin a pri zakladaní ohňov v prírode. Profesionálni hasiči sa preto obracajú na rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť svojim ratolestiam a o nebezpečí ich poučili.
   Profesionálni hasiči vyzývajú občanov, aby nefajčili a nepoužívali otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v blízkosti stohov, lánov obilia, suchých porastov a v blízkosti lesa.
Zodpovedným prístupom nás všetkých pomôžeme uchrániť zdravie, ľudské životy a predchádzať značným škodám na majetku.
 
 
mjr. Ing. Eva Orlická