Návšteva z Bulharska

Jún 2008 / Prečítané 1700 krát
  Delegácia vedenia samosprávneho kraja z bulharskej Sofie zavítala 27. mája aj do nášho mesta. V pracovnej skupine boli aj primátori dvoch miest Svoge a Pravec. Po prehliadke mesta sa stretli s primátorom Pezinka na pracovnej večeri, kde sa hovorilo najmä o kompetenciách „strediskových“ obcí v Bulharsku, rozdielnom financovaní miest, prenesených kompetenciách štátu na obce, o organizačnej štruktúre „obščiny“, ktorá vykonáva celý rad činností na úrovni našich obvodných úradov.
 
(ra)

Ohodnoťte článok: