Poďakovanie

Máj 2008 / Prečítané 2145 krát
 
  Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym,
ktorí dňa 7. 4. 2008 odprevadili na poslednej ceste
nášho drahého zosnulého
Štefana FISCHERA.
Zároveň zo srdca ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
 ktorí sa dňa 28. 4. 2008 rozlúčili s našou mamou,
 babkou, prababkou a kmotrou
Annou TAHOTNOU.
Ďakujeme tiež za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina.

 

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí dňa
17. 4. 2008 odprevadili na poslednej ceste nášho drahého zosnulého
Vladimíra BŘEZÍKA.
Ďakujeme tiež za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Smútiaca rodina.

Dňa 25. 4. 2008 sme sa bavždy rozlúčili s našou drahou mamičkou, babičkou a prababičkou
Emíliou BIELIKOVOU.
Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

 

  Dňa 14. mája 2008 sme sa navždy rozlúčili s drahým manželom
Jaroslavom KRAMPLOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
 Manželka a smútiaca rodina.
Stíchol dvor, záhrada, dom, už nepočuť jeho kroky v ňom. Zmĺkli ústa, srdiečko prestalo biť, ale náš otec ostáva v našich srdciach ďalej žiť.
Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa prišli 19. mája 2008 spolu s nami rozlúčiť s naším drahým otcom, dedkom, pradedkom, bratom, svokrom, švagrom, svatom, krstným otcom a strýkom
Jozefom FÉDEROM.
Sme hlboko zaviazaní všetkým, ktorí ho poznali a mali radi. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Deti: Júlia, Medard, Jozef, Štefánia, František, Ján, Vladimír, Alena, Peter s rodinami a ostatní smútiaci príbuzní.