Spomíname

Máj 2008 / Prečítané 2292 krát
Osud nevráti čo vzal, vracia len spomienky a žiaľ.
Dňa 17. mája uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá
Emília VARGOVÁ.
Kto ju poznal, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 Dcéra s rodinou.

 

  Stíchlo srdce, utíchol hlas, milovala život, milovala nás. Ostáva nám na hrob kytičku dať a so žiaľom spomínať.
Dňa 6. 6. uplynie 8 smutných rokov od chvíle, keď nás navždy po tragickom nešťastí opustila naša milovaná
Anitka KLAMOVÁ, rod. Bučeková.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
 Smútiaca rodina.
Dňa 30. 3. 2008 uplynul rok od smrti manžela, otca, svokra a dedka
Jaroslava JANČARIKA.
So smútkom v srdci spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinou.
 

 

6. apríl 1968 bol tragickým dňom, kedy nás vo veku 21 rokov opustil švagor a strýko
Bohumil  JANČARIK.
Pri príležitosti 40. výročia úmrtia spomína švagriná Mária s rodinou.
Dňa 3. 4. 2008 sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia našej drahej mamy, starej a prastarej mamy
Anny FISCHEROVEJ.
S láskou spomínajú synovia a dcéra s rodinami.

 

V apríli uplynul 1 rok, čo nás opustila sestra
 
Jarmila SOBOLOVÁ, rod. Klimová
a 2 roky švagor J
ozef SOBOLA.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. Sestra, brat, švagriná a krstné deti s rodinami.
Dňa 20. 4. 2008 uplynulo 25 rokov, čo nás navždy opustil drahý manžel, otec a dedko
Ing. Ernest POLÁK.
So smútkom v srdci spomínajú manželka, dcéra Irenka,
 vnuci Beďo, Ondro a Braňo s manželkou a malou Karolínkou.
 

 

Odišiel si náhle, na rozlúčku nebol čas,
tvoj odchod bolí všetkých nás.
Dňa 11. 5. 2008 uplynul smutný rok,
čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
 Jozef LIŠKA.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Dňa 18. mája uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil
drahý manžel, otec a dedko
Ing. Tibor KOPITKO.
S láskou a úctou spomína manželka a synovia s rodinami.
 

 

Dňa 19. 6. 2008 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša
 manželka, mama a babka
Anka MIŠKOVSKÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.
Manžel Viliam, dcéra Majka, syn Tomáško s rodinou.
V oku slza, v srdci žiaľ, prečo nám osud to najdrahšie vzal.
Dňa 7. mája uplynulo 8 rokov od úmrtia manžela, otca a dedka
Alojza NOSKOVIČA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Spomínajú manželka, deti a vnúčatá.
 
 
23. mája 2008 sme si pripomenuli 30. výročie úmrtia nášho
Lukáča SATINU,
prenasledovaného a väzneného komunistickým režimom.
S úctou a láskou na neho spomínajú synovia
Jozef, Pavel a František s rodinami a pamätníci.
Dňa 9. 5. 2008 uplynul rok od smrti
Františka BIZNÁRA.
S láskou spomínajú manželka Daniela, dcéra Monika s manželom,
syn Richard, dcéra Petra, vnuci Erich a Gabriel a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 10. 5. 2008 sme si pripomenuli nedožitých 70 rokov manžela, otca a dedka
Miroslava TOTKU.
Spomínajú manželka a deti s rodinami.

 


Ohodnoťte článok: