Vedec, hydrológ, publicista, pedagóg Ľudovít Molnár

Máj 2008 / Prečítané 2222 krát
Ĺudovít Molnár   Začiatkom mája sme sa mali možnosť bližšie zoznámiť s ďalšou osobnosťou Pezinka – s vedcom, hydrológom, publicistom a pedagógom Ľudovítom Molnárom (2. 7. 1940 – V 7. 5. 1998).
   Ľudovít Molnár pochádzal zo Spišskej Novej Vsi. Do Pezinka sa spolu s rodinou prisťahoval v roku 1981.
   V roku 1962 úspešne ukončil SVŠT v Bratislave. Potom nastúpil do bratislavského Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied. Po niekoľkých rokoch odišiel pracovať do Lusaky v Zambii, kde pôsobil ako riaditeľ Výskumného odboru vodných zdrojov Národnej rady pre vedecký výskum.
   Po návrate domov pracoval ako vedecký tajomník, neskôr predseda Československého výboru pre hydrológiu. V roku 1993 bol jeho zásluhou ustanovený Slovenský výbor pre hydrológiu – Národný komitét pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO, ktorého bol predsedom. Jeho práca v UNESCO bola ocenená zvolením za viceprezidenta Medzivládnej rady MHP UNESCO. Bol tiež členom Predsedníctva Slovenskej komisie pre UNESCO, editorom viacerých odborných publikácií, organizátorom mnohých medzinárodných vedeckých konferencií. Prednášal na postgraduálnych hydrologických kurzoch UNESCO.
   V Ústave hydrológie SAV sa najskôr venoval zavádzaniu metód modelovania zrážkoodtokových procesov, problematike experimentálneho hydrologického výskumu, dynamike zložiek vodnej bilancie a problematike horskej hydrológie. V rokoch 1991 – 1992 bol zástupcom riaditeľa Ústavu hydrológie SAV. Svoje skúsenosti uplatnil i v celoakademickom meradle, spočiatku ako predseda Rady vedcov SAV a od Moderátorka Ingrid Noskovičová pri rozhovore s najbližšími rodinnými príslušníkmi.roku 1994 ako člen Predsedníctva, resp. od roku 1995 ako podpredseda SAV. V rokoch 1992 – 1994 bol členom Rady pre vedu a techniku pri vláde SR.
   V roku 1991 sa pričinil o vznik Pax Christi Slovakia, nezávislého a neziskového katolíckeho hnutia, ktorého bol zakladajúcim predsedom. V roku 1996 stál pri zrode pezinského medzinárodného festivalu chrámových zborov AD UNA CORDA.
   Na spomienkovom stretnutí v Dome kultúry 6. mája sa aktívne zúčastnili manželka Terézia, synovia Tomáš a Ludo, sestra Eva, primátor Oliver Solga, kolegovia zo SAV, priatelia z Ad Una Corda, Pax Christi, horolezci a ďalší.
 
 
(mo)

Ohodnoťte článok: