Cyklus Významná osobnosť Pezinka (3), (4) - Milan Žarnovický

Máj 2008 / Prečítané 1937 krát
Evanjelický farár, publicista, autor divadelných hier Milan Žarnovický
Milan Žarnovický so synom Milanom.   V apríli v rámci cyklu Významná osobnosť Pezinka sme si priblížili život evanjelického farára, publicistu a autora divadelných hier Milana Žarnovického (25. 7. 1887 – V 11. 4. 1959).
   Milan Žarnovický pochádzal zo známej pezinskej rodiny. Otec Július bol evanjelickým farárom, matka Božena bola dcérou slovenského polyhistora, botanika a národopisca Jozefa Ľudovíta Holubyho. Manželkou M. Žarnovického bola Viera Hurbanová, vnučka J.M. Hurbana. Mali spolu syna Milana, ktorý taktiež vyštudoval teológiu.
   Milan Žarnovický po maturite študoval na bratislavskom ev. lýceu, na Teologickej akadémii v Bratislave a na Univerzite v Halle. V roku 1910 bol ordinovaný v Budapešti za seniorálneho kaplána do Noveho Sadu (Juhoslávia). Potom pôsobil ako kaplán po boku svojho otca v Pezinku a ako farár v Lazoch pod Makytou a vo Veľkých Levároch. Po smrti otca v roku 1917 ho pezinský evanj. zbor povolal za svojho kázateľa. Pôsobil tu 41 rokov až do smrti. Bol činný aj v slovensko-maďarskom senioráte ako zapisovateľ a konsenior, v Západnom dištrikte ev. cirkvi ako člen seniorálnej súdnej stolice a predseda seniorálnej pastorálnej konferencie.
   Okrem cirkevno-organizačnej práce vyvíjal čulú tvorivú činnosť. Popri zamestnaní študoval spev na Konzervatóriu v Bratislave, písal divadelné hry a publikoval v rôznych periodikách.
   V zaplnenej sále Domu kultúry moderátorka večera Ingrid Noskovičová privítala syna Milana Žarnovického s manželkou Zuzanou. Okrem nich na významnú osobnosť Pezinka spomínali aj viacerí účastníci z Pezinka a Viničného.
ZO STRETNUTIA: Syn Milana Žarnovického Milan s manželkou Zuzanou, súčasnou evanjelickou farárkou Helenou Benkovou a riaditeľkou Pezinského kultúrneho centra Ingrid Noskovičovou.
 
(mo)

Ohodnoťte článok: