Pezinok – mesto priateľské k rodine

Máj 2008 / Prečítané 1611 krát
Oslávili sme Deň rodín
   Už po štvrtýkrát bol Pezinok miestom konania celoslovenských osláv Dňa rodín spolu so sviatkom matiek, ktoré zorganizovalo Centrum pre rodinu Pezinok v spolupráci s EPIcentrom – Centrom voľného času, Mestom Pezinok a Pezinským kultúrnym centrom. Projekt finančne podporila poisťovňa Generali. Cieľom podujatia, ktoré sa tohto roku uskutočnilo 15. mája, bolo upozorniť na význam rodiny ako základu spoločnosti. Celé nedeľné popoludnie sa nieslo v duchu motta ,,Doma som tam, kde ma ľúbia" a malo poukázať na dôležitosť vytvorenia domova práve v rodine, ktorá je hniezdom lásky a prijatia. Do Zámockého parku sa prišlo potešiť so svojimi blízkymi približne 700 ľudí.
   Ponúkame fotografie z podujatia so stručným komentárom, ktoré majú ambíciu priblížiť neprítomným jeho milú atmosféru umocnenú vydareným počasím a tým, ktorí boli pri tom, dať príležitosť vrátiť sa v spomienkach k príjemným chvíľam.
Z programu:
– v oficiálnej časti sa k účastníkom prihovorili pán farár Zdenko Sitka a primátor mesta Oliver Solga;
– prítomných svojimi vystúpeniami zabavili gitaristi a deti zo súborov Folklórniček a Tanečníček; zlatým klincom programu bol koncert s detskými pesničkami Richarda Čanakyho a Márie Podhradskej. Predstavilo sa aj divadielko pre deti s hrou O múdrych kozliatkach a na záver odznel koncert na počúvanie baladickej speváčky Iky Kraicovej.
Sprievodné podujatia:
– okrem rôznych súťaží a atrakcií k nim patrila anketa, v rámci ktorej deti zdôvodňovali, prečo si myslia, že majú najkrajšieho tatina alebo najlepšiu maminu, či presviedčali okolie, prečo sú práve oni najlepšími pomocníkmi v rodine;
– tí, ktorí si trúfali, mali možnosť povoziť sa na poníkoch a preskakovať laná;
– organizátori pamätali i na tie, na počesť ktorých sa podujatie konalo – mamy: mali možnosť poradiť sa s vizážistkami či dokonca niektoré aj namaľovali;
– nemalému záujmu účastníkov sa tešila súťaž spojená s výstavou fotografií na tému ,,Moja rodina". Súťaž bola celá verejná – mohol sa do nej prihlásiť ktokoľvek a verejnosť taktiež hlasovala o víťazovi; z 30 súťažných fotografií najviac hlasov získala fotografia autorky Kataríny Uhlárovej, ktorá zachytila podvečernú pohodu jej rodiny na dovolenke pri mori.
   Všetky tieto aktivity smerovali k vyzdvihnutiu významu nielen materstva, ale aj otcovstva pre rodinu a pri výchove detí. Škoda, že súčasná spoločnosť tak málo uznáva význam normálnej rodiny a väčšinou sa riešia len krízové situácie. Pri rastúcej vyťaženosti rodičov v zamestnaní sú spoločné chvíle strávené s rodinou stále vzácnejšie. Preto sa pezinské Centrum pre rodinu snaží ponúkať programy, podobné spomínanému Dňu rodín, resp. organizovať pravidelne rôzne iné stretnutia, kde sa rodina môže cítiť dobre a je formovaná v svojich základoch. Našťastie v Pezinku je záujem o aktivity tohto druhu. Využívajú ich v neposlednom rade aj dosťahované rodiny, ktoré v meste nemajú spočiatku nikoho a pri takýchto príležitostiach je možnosť lepšie sa zžiť s miestnou komunitou. Rodina je zo strany centra vnímaná komplexne, teda i viacgeneračne, takže na podujatiach sú vítaní i starí rodičia. Osobotinú kapitolu v činnosti Centra pre rodinu v Pezinku tvorí problematika adopcie, náhradných rodín a vôbec možnosti rodičovskej starostlivosti. Spomínanej oblasti sa budeme venovať na tejto stránke v septembrovom a októbrovom čísle Pezinčana.
Kontakt: Centrum pre rodinu v Pezinku, Farská 5, e-mail: statutar@ pezinskerodiny.sk alebo mamatataja@pezinskerodiny.sk .
   Súčasťou aktivít centra je aj Materské centrum, ktoré má prevádzku na Mladoboleslavskej ul. č. 3 v Zámockom parku (otvorené denne 8.00 – 12.00 hod.).
 
 
Podľa informácií Martiny Šipošovej z Centra pre rodinu

Ohodnoťte článok: