Bezplatný počítačový kurz

Máj 2008 / Prečítané 1603 krát
   Základná škola na Fándlyho ulici je od januára tohto roku Akadémiou informačných technológií. Zapojili sme sa do projektu 40UP Užívajme počítač po štyridsiatke, ktorý chceme bezplatne ponúknuť širokej verejnosti. Podmienkou na prihlásenie do kurzu je vek nad 40 rokov. Ponúkame tieto kurzy: 1. Základy používania počítačov a internetu, 2. Využiteľnosť počítačových programov, 3. Život s digitálnymi technológiami.
   Prvý kurz Život s digitálnymi technológiami sa uskutoční na našej škole v dňoch 9. – 11. a 16. – 17. júna od 15.30 do 17.30 hod. Na tomto kurze sa dozviete: Čo sú digitálne technológie a zariadenia? Ako si vypočuť digitálnu hudbu? Čo umožňuje digitálne video?
   Vyžaduje sa základná zručnosť práce s počítačom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mail dulaj@centrum.sk alebo tel. 0911 225 650. Maximálny počet účastníkov na jeden kurz je 15 osôb.
 
(md)
 

Ohodnoťte článok: