Akadémia tretieho veku

Máj 2008 / Prečítané 1920 krát
   Viac ako 80 seniorov – študentov Akadémie tretieho veku v Pezinku ukončilo letný semester prvého ročníka štúdia v troch odboroch (História, Poľnohospodárstvo, Psychológia). Koordinátori projektu ďakujú v mene frekventantov všetkým lektorom za kvalifikované prednášky, ZŠ na Fándlyho ul. za vytvorenie vhodných priestorových podmienok, Revii – Malokarpatskej komunitnej nadácii a Mestu Pezinok za finančnú podporu.
   Druhý ročník začne 10. septembra 2008 o 15.00 hod. v rovnakých priestoroch. Okrem spomínaných špecializácií, ktoré budú pokračovať, sa otvára prvý ročník v troch nových odboroch: Počítače, Environmentalistika a ekológia a Dejiny umenia (+ design). Bližšie informácie možno získať na Mestskom úrade v Pezinku na č. dv. 9, tel. 033/6901 102, 6901 130, kde sa môžu prihlásiť do 30. 6. 2008 aj záujemcovia o štúdium v 1. ročníku Akadémie tretieho veku v Pezinku do vyššieuvedených odborov.
 
(EL)

Ohodnoťte článok: