Deň narcisov: Vyzbierali rekordnú sumu

Máj 2008 / Prečítané 1859 krát
Skauti vyzbierali 53 tisíc Sk.   V rámci finančnej zbierky Deň narcisov 2008 sa v Pezinku a okolí vyzbieralo rekordných 256 770 Sk. Organizátormi zbierky boli Klub VENUŠA so sídlom v Pezinku a miestni skauti. Pri realizácii zbierky pomáhali dobrovoľníci, školy, organizácie a obecné úrady.
   Vyzdvihnúť treba iniciatívu študentov a pedagógov v pezinských stredných školách – Gymnáziu, Obchodnej akadémii, SOU na Komenského ulici, základných školách v Pezinku – Orešie, Kupeckého, Na bielenisku, vo Viničnom, v Slovenskom Grobe, Smoleniciach a v Častej. Z organizácií sa zapojili: Miestny spolok Červeného kríža Pezinok, Územný spolok ČK so sídlom v Senci, Miestna organizácia Únie žien v Pezinku a MS ČK Limbach. Pomáhali tiež obecné úrady v Slovenskom Grobe a vo Viničnom a tamojšie kluby dôchodcov. Do zbierky sa zapojili aj občania Modry.
   Vyzbierané peniaze išli na účet Ligy proti rakovine (LPR) SR na realizáciu jej projektov – podporu onkologických pacientov, rozvoj informovanosti a poradenstva odbornej a laickej verejnosti a na klinické výskumy. LPR zo zbierky poskytuje pomoc aj na projekty v regiónoch. V našom regióne už podporila zriadenie izby pre onkologických pacientov v Stredisku opatrovateľskej služby v Pezinku (100 tis. Sk) a vybavenie Charity v Modre (40 tis.)
   Všetkým, ktorí pomáhali zbierku organizovať a prispeli do nej, patrí veľká vďaka.
 
Anna Štilhammerová, vedúca Klubu Venuša

Ohodnoťte článok: